Magazyn "Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach"  jest przygotowywany przez zespół doświadczonych specjalistów i ekspertów, mających wieloletnią praktykę przy pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Są to pracownicy firm konsultingowych, jednostek samorządowych, fundacji, kancelarii prawnych i firm doradczych. 

Zapraszamy do kontaktu: funduszeunijne@wip.pl

Redakcja

Klaudyna Saja-Żwirkowska Redaktor naczelna, prawnik z doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zamówieniach publicznych

Partnerzy i Autorzy

DMK Money Spółka DMK Money istnieje od lipca 2013 roku a jej trzon tworzą osoby pracujące
i współpracujące przed tą datą pod tym samym szyldem, lecz w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Domeną działalności spółki są usługi konsultingowe w dziedzinie finansów, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz pośrednictwo finansowe dla klientów
z sektora MŚiP. Spółka DMK Money wraz ze swymi partnerami zagranicznymi
z Europy i Ameryki Północnej aktywnie uczestniczy na rynku międzynarodowym.

WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza Zgodnie z mottem „Nasza Specjalizacja Twoim Sukcesem” - misją Wrocławskiej Inicjatywy Doradczej jest świadczenie kompleksowych usług doradczych poprzez INDYWIDUALNE podejście do każdego klienta, oferowanie TWÓRCZYCH rozwiązań pozwalających na skuteczne dostosowanie pomysłów klientów do wymogów konkursów zmierzając do efektywnego doradztwa gospodarczego. WID w swoich projektach dąży do znalezienia optymalnego źródła finansowania, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i sprawnego rozliczania inwestycji.

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz świadczy kompleksowe usługi związane
z pozyskiwaniem dofinansowania projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i organizacji gospodarczych. Najważniejsze obszary praktyki Kancelarii to doradztwo europejskie, partnerstwo publiczno-prywatne oraz usługi prawnicze.

F5 Konsulting

F5 Konsulting Sp. z o.o. od 1991 roku świadczy usługi doradztwa strategicznego, finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami oraz usługi w zakresie pozyskiwania funduszy UE i innych funduszy rozwojowych.  Aktywnie uczestniczy w kreowaniu zmian, wprowadzając usprawnienia i nowatorskie rozwiązania w różnych sektorach gospodarki dla podmiotów prywatnych
i publicznych. Odnotowuje sukcesy
m.in. w obsłudze transakcji M&A, opracowywaniu i wdrażaniu strategii rozwoju, budowaniu oraz implementacji systemów zarządzania, pozyskiwaniu funduszy unijnych.

METROPOLIS

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. to działająca już od ponad 10 lat, renomowana firma doradcza, specjalizująca się w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania inwestycji
w postaci dotacji, pożyczek i kredytów. METROPOLIS jest jedną z czołowych firm doradztwa europejskiego w Polsce, a jej sukcesy i osiągnięcia poparte są wysokimi pozycjami w rankingach renomowanych magazynów, takich jak Forbes, Warsaw Business Journal czy Fundusze Europejskie. W ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 pozyskaliśmy już ponad miliard złotych dotacji, w tym ponad 600 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz innych programów środowiskowych, w których się specjalizujemy.
 

Katana Konsulting Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. to doświadczona firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz dla rolników. Nasze doświadczenie na rynku doradztwa biznesowego sięga 2004 roku, a nasz zespół projektowy w ostatnich latach pozyskał ponad 260 944 069,80 zł dotacji i preferencyjnych pożyczek stanowiących pomoc publiczną dla polskich beneficjentów. Kancelaria Katana Konsulting sp. z o.o. pomaga pozyskać i rozliczyć dotacje, pozyskać promesę lub umowę kredytową oraz opracować opinię o innowacyjności. Od trzech lat przeważającą grupą naszych odbiorców są inwestorzy w Odnawialne Źródła Energii.

Katarzyna Trzpioła Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwerystetu Warszawskiego, zajmuje się tematyką rachunkowości finansowej   MSR/MSSF i  podatków w rachunkowości. Autorka opracowań i artykułów z tego zakresu m.in. Wybrane operacje gospodarcze – ujęcie w księgach rachunkowych zgodnie z UoR, MSR i MSSF i Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont. 

Marek Dominik Peda Redaktor Politolog i absolwent UW, Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autor szeregu publikacji dotyczących pozyskiwania i zarządzania projektami dofinansowywanymi z funduszy strukturalnych UE. 
Koordynator projektów w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana z dużym doświadczeniem prowadzenia projektów międzynarodowych w ramach pomocy rozwojowej oraz aktualnie w ramach programów Komisji Europejskiej „młodzież w Działaniu” i Erasmus +. Wieloletnia współpraca z szeregiem organizacji pozarządowych przy projektach międzynarodowych oraz współpraca z kilkoma instytucjami naukowymi w Hiszpanii i USA. 

wiper-pixel