WYDANIE ONLINE

Pytanie: Jak zmieniły się zasady uzyskania dofinansowania projektu w ramach działania Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock w perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega i jaka jest istota konkursu w ramach POWER działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa? W jakich obszarach pożądana jest taka współpraca?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy niewielką firmą. Interesuje nas konkurs z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Czy to prawda, że świadczyć mogą je tylko specjalne jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy firmą, która działa w branży OZE. Korzystaliśmy ze środków europejskich  w poprzedniej perspektywie finansowej UE 2007-2013. Czy w najbliższych latach również istnieje szansa na dofinansowanie projektów dla odnawialnych źródeł energii? Jak dużo się zmieniło w polityce unijnej w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzam realizować projekt szkoleniowy ze środków pochodzących z funduszy europejskich. Jakie koszty mogę potraktować jako koszty kwalifikowalne i jak je obliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób można ująć jako koszt amortyzację w projekcie współfinansowanym z funduszy unijnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel