WYDANIE ONLINE

Pytanie: Realizujemy projekt unijny polegający na montażu paneli solarnych. Po okresie trwałości projektu będziemy przekazywać te instalacje osobom fizycznym i prawnym, na rzecz których będą te panele montowane. Teraz są zobowiązane do wpłat zaliczki na poczet montażu. Całkowity udział takich osób w zadaniu wynosić będzie 15%, pozostała część będzie sfinansowana ze środków unijnych. Czy otrzymane zaliczki powinniśmy opodatkować VAT i jeśli tak, to kiedy powstanie obowiązek podatkowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka poszukuje środków na elektronizację niektórych procedur. Słyszałam o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back office w administracji  rządowej. Jakie projekty mogą otrzymać wsparcie w ramach tego działania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na środki unijne w latach 2014-2020?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie modele współpracy pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym mogą zostać wykorzystane przy realizacji inwestycji w ramach perspektywy 2014–2020?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzimy projekt nieinwestycyjny. Chcemy przygotować się na ewentualne kontrole, jakie mogą nas spotkać. Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?  

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy urzędem prowadzącym projekt dofinansowany z UE. Musimy wybrać wykonawcę zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro. Czy obowiązuje nas tylko zasada konkurencyjności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako jednostka publiczna w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską należy dokonywać wyboru wykonawców i dostawców w formie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp?

czytaj więcej »

wiper-pixel