WYDANIE ONLINE

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury i poszukujemy dofinansowania na digitalizację naszego archiwum. Gdzie możemy szukać wsparcia i jakie warunki musimy spełnić, aby je uzyskać?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka posiada trzech partnerów z krajów Unii Europejskiej. Chcemy wspólnie wprowadzić na rynek pilotaż pewnego programu. Czy możemy starać się o dofinansowanie z  programu Fast Track to Innovation (FTI)?

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy składać wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działania 4.1, poddziałania 4.1.4. Projekty aplikacyjne. Interesuje nas, jak będą ocenione dokumenty. Ponadto czy umowa o dofinasowanie przewiduje możliwość dokonania zmiany w kontrakcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy są jakieś zasady dotyczące prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektów inwestycyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy ująć odsetki w przypadku zwrotu otrzymanego już dofinansowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega analiza finansowa projektu finansowanego ze środków funduszy europejskich?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zakupiła środek trwały z funduszy otrzymanych w ramach dofinansowania unijnego. Czy rozliczenie RMP powoduje powstanie przychodów podatkowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel