WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pytanie: Nasza jednostka prowadzi eksperymenty. Potrzebujemy jednak znacznych środków finansowych na ich realizację. Czy istnieje szansa na uzyskanie dofinansowania na tego rodzaju projekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Co to jest program Interreg? Do kogo jest skierowany i na jakiego rodzaju projektu można aplikować o fundusze z tego programu?  

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Na jakie przywileje, ulgi, zwolnienia mogą liczyć beneficjenci środków europejskich? W szczególności chodzi mi o sektor prywatny – przedsiębiorcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nasza firma jako spółka gminy zamierza budować kotłownię opalaną paliwem alternatywnym RDF. Gdzie szukać możliwości współfinansowania tej inwestycji? Nie znalazłem w RPO województwa opolskiego takich możliwości.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Moją firmę i mnie zaciekawił program Innomed. Kto może starać się o środki z tego programu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą związaną z m.in. realizacją różnych projektów unijnych, szkoleniowych, doradczych, badawczo-rozwojowych, społecznych. W ramach swojej działalności firma pozyskuje dotację na sfinansowanie całości lub części kosztów projektu. Niektóre projekty zakładają, iż kosztem kwalifikowalnym może być praca przedsiębiorcy. Jak należy ją udokumentować, skoro przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów pracy przedsiębiorcy nie wpisuje się ich do podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jakie kryteria powinien spełniać projekt hybrydowy, aby zgodnie z wytycznymi dotyczącymi nowej perspektywy UE 2014–2020 mógł zostać uznany za projekt generujący dochód?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób księgować wydatki leasingowe, które będą związane z projektem unijnym?

czytaj więcej »

wiper-pixel