WYDANIE ONLINE

Od 1 maja do 31 października w Mediolanie odbywa się EXPO 2015. Od początku Wystawy Światowej Pawilon Polski odwiedziło już ponad 100 000 gości. Ekspozycja naszego kraju podporządkowana jest w całości tematowi przewodniemu Wystawy Światowej – „Wyżywienie planety, energia dla życia”, a kluczowym założeniem jest promocja przemysłu rolno-spożywczego. Dzięki realizowanemu równolegle programowi gospodarczemu polscy przedsiębiorcy wspierani są w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz budowaniu trwałych relacji handlowych z partnerami zagranicznymi.

czytaj więcej »

W latach 2014–2020 PARP będzie odpowiedzialna za realizację działań w ramach trzech programów operacyjnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Program Operacyjny Polska Wschodnia (program ponadregionalny dla 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego) oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oto wskazówki, jak przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać.

czytaj więcej »

8 czerwca 2015 r. podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) w zakresie rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. Głównym jego celem jest m.in. reprezentowanie polskiego interesu gospodarczego i naukowego na arenie międzynarodowej oraz podejmowanie działań mających na celu zwiększenie udziału polskich firm sektora kosmicznego w realizacji projektów w ramach programów UE, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) i Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

czytaj więcej »

wiper-pixel