WYDANIE ONLINE

Pytanie: Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej. Czy ważna jest data, czy godzina złożenia takiego wniosku? Obawiam się, że tuż przed planowanym terminem zakończenia naboru może nastąpić przeciążenie systemu i nie możliwe będzie złożenie dokumentów aplikacyjnych. Jak się przed tym uchronić?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma poszukuje wsparcia dla projektów ukierunkowanych na zwiększanie efektywności energetycznej. Czy istnieje szansa na pozyskanie funduszy na tego rodzaju przedsięwzięcie jeszcze w tym roku? Jeśli tak, to w jakich programach szukać konkursów? Czy wielkość firmy, jako beneficjenta, ma w tym przypadku znaczenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w obecnej perspektywie finansowej UE istnieje możliwość pozyskania funduszy europejskich na rewitalizację? Gdzie można szukać konkursów na dofinansowanie projektów z tej dziedziny? Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy przeprowadzić ewaluację projektu? Kiedy trzeba tego dokonać, w którym momencie realizacji inwestycji?

czytaj więcej »

Pytanie: Uchwalone zostały „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności 2014-2020”. Jakie są główna założenia tego dokumentu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie najważniejsze informacje dla beneficjentów zawiera dokument „Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020”? Czy beneficjent na etapie składnia wniosku o dotację powinien już zapoznać się z jego założeniami?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i płatnikiem VAT. Tak też oświadczyłem przed podpisaniem umowy o dotację z urzędem marszałkowskim. Umowa została zawarta z moją firmą na refundację netto bez VAT, który nie podlegał refundacji. Faktury zakupowe do realizacji projektu obciążone VAT odliczałem zgodnie z prowadzoną działalnością w każdym miesiącu, w którym dokonywałem zakupu. Czy mam prawo odliczać VAT, czy też nie – jak wskazał organ skarbowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Będę realizować projekt współfinansowany ze środków europejskich. Czy muszę do niego zaprowadzić odrębne księgi rachunkowe?

czytaj więcej »

wiper-pixel