WYDANIE ONLINE

Pytanie: Na czym polega różnica pomiędzy naborami do konkursów na szczeblu europejskim a naszym krajowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Po przeczytaniu dokumentacji konkursowej z poddziałania 1.1.1 Szybka ścieżka POIR mam wiele wątpliwości. Uprzejmie proszę o informację, czy podana poniżej w ogromnym skrócie koncepcja przedsięwzięcia jest prawidłowa: Powstaje zespół w firmie, który określa koncepcję technologii. Następnie zawiązuje się zespół badawczo-rozwojowy, który zajmuje się opracowaniem lub poszukaniem takiej technologii, która zapewni produkcję nowych lub znacznie ulepszonych produktów. Zespół ten musi opisać zastosowane metody badań oraz wskazać urządzenia, na jakich dokonywać pomiarów. Wyniki prac będą opublikowane. Zakład opracuje prototyp lub zakupi nowy ciąg technologiczny do produkcji nowych lub znacznie ulepszonych produktów. Czy w ramach projektu przedsiębiorstwo może zakupić np. poszukiwaną linię technologiczną, gdzie zastosowano nowe i istotnie ulepszone rozwiązania? Dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i innych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są konsekwencje podpisania umowy o dofinansowanie przez osobę bez umocowania do tego rodzaju czynności? Jesteśmy jednostką kultury i mieliśmy taki przypadek. Czy możliwe jest poprawienie tego błędu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie najważniejsze informacje dla beneficjentów zawiera dokument „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”?

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałam o naborach do programu INTERREG, jaka jest jego istota i jakie są do niego wytyczne? Na jakie projekty i kto może starać się o wsparcie z niego? Ponadto proszę o wyjaśnienie, na czym polegają koncepcje flagowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółka po kontroli została zobligowana do zwrotu części dofinansowania. W 2012 roku te dotyczyły środków trwałych. Jak powinniśmy te zwroty zaksięgować? Czy trzeba zmieniać sprawozdania finansowe, tak jak zeznania CIT?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza instytucja realizowała projekty finansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji tych projektów zatrudnialiśmy pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych. Środki na realizację projektów pochodzą od rządów państw obcych, w tym wypadku z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej. Otrzymywane przez zatrudnionych wynagrodzenia są ściśle powiązane z realizacją projektów. Czy powinniśmy obliczać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką kultury. W jaki sposób możemy pozyskać wkład własny na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Od trzech miesięcy prowadzę własną firmę, do której należy portal na temat odzieży dziecięcej. Moim pomysłem na biznes jest uświadomienie klienta na temat trendów i nowości w sposobie ubierania pociech, zaproponowanie wartościowego tekstu, a dopiero potem przekierowanie go do podstrony z e-sklepem. Czy mogę aplikować o dotację na rozwój mojego portalu ?

czytaj więcej »

wiper-pixel