WYDANIE ONLINE

Bardzo często pozyskiwanie funduszy europejskich oraz prowadzenie projektów unijnych kojarzone jest wyłączn ie z sektorem prywatnym – przedsiębiorcami. A przecież nie można zapomnieć o jednostkach publicznych jako beneficjencie środków unijnych minionej perspektywy oraz jej ogromnym udziale w przygotowywaniu wytycznych do nowych konkursów.

czytaj więcej »

Beneficjentami środków unijnych, którzy są wymienieni w dokumentach programów operacyjnych, mogą być zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. Wiele instytucji ma już za sobą doświadczenia z prowadzenia lub wzięcia udziału w działaniach projektów unijnych. Uruchamiane właśnie poszczególne programy operacyjne centralne i regionalne oferują jednostkom publicznym szeroką gamę możliwości wsparcia swoich działań dotacjami unijnymi.

czytaj więcej »

Warto prześledzić zaprezentowane ostatnio decyzje dotyczące inteligentnych specjalizacji poszczególnych województw. W efekcie porównajmy je z wyznaczonymi priorytetami regionalnych programów operacyjnych stanowiących esencję w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. 

czytaj więcej »

wiper-pixel