WYDANIE ONLINE

Pytanie: Nasza firma przygotowuje się do aplikowania o fundusze unijne. Wiemy, na co przeznaczyć otrzymane środki, jakie dokumenty przygotować oraz w ramach którego konkursu wystartować. Nasze obawy budzi etap realizacyjny - brak doświadczenia i kompetencji w zakresie rozliczania projektów unijnych skłania nas do zaangażowania specjalisty w tej dziedzinie. Czy powinien to być kierownik projektu? Jakie są jego prawa i obowiązki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieją już nowe wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020? Jakie będą główne założenia?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nadal będzie miała kompetencje instytucji pośredniczącej w niektórych programach operacyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasza firma prowadzi badania naukowe. Czy istnieje szansa w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 uzyskać dotacje na samą infrastrukturę? W ubiegłych latach korzystaliśmy ze wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak do celów podatkowych należy traktować środki otrzymane przez bezrobotnego na założenie działalności gospodarczej z nowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakie fundusze unijne instytucje kultury mogą liczyć w 2015 roku?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jesteśmy firmą z sektora MSP i realizujemy projekty z branży naukowo-badawczej. Do tej pory nie mieliśmy okazji korzystać z unijnego wsparcia, ale podobno w tej perspektywie finansowej tego rodzaju inwestycje mają duże szanse na dofinansowanie. Chcemy zatem spróbować. Czy zostały już ogłoszone nabory dla przedsiębiorców z POIR, bo chyba właśnie w ramach tego programu możemy aplikować o dotacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasz zespół ma wątpliwości co do tego, czy jednorazowy odpis amortyzacyjny należy uznać za pomoc de minimis.

czytaj więcej »

wiper-pixel