WYDANIE ONLINE

Pytanie: Nasza jednostka działa w sferze kultury. Interesuje nas aplikowanie w najbliższych konkursach o dofinansowania unijne. Słyszeliśmy, że podobno warto wyrobić tzw. Numer PIC. Co to właściwie jest?

czytaj więcej »

Pytanie: Co to są programy sektorowe? Czym się różnią od pozostałych programów? Gdzie można ich szukać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w ramach funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020 planowane jest wsparcie na działalności szkół i przedszkoli?

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy prowadzić projekty w dziedzinie B+R. Niestety nie damy rady sfinansować ich wszystkich z własnych środków. Podobno można starać się o dofinansowanie z UE na tego rodzaju inwestycje. Gdzie można szukać takich funduszy? 

czytaj więcej »

Pytanie: Chodzi o POROW, a dokładnie o wsparcie w zakresie pierwotnej produkcji rolnej, przygotowania do sprzedaży – co to oznacza? Ponadto, kim są aktywni zawodowo rolnicy – czy to ci, którzy pracują zawodowo poza rolnictwem i jednocześnie prowadzą gospodarstwo rolne?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy beneficjentami funduszy europejskich mogą być tylko firmy prywatne? Czy i z jakich programów mogą korzystać jednostki publiczne?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ująć dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w zakresie programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii? Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup środków trwałych z tego programu. Czy dotacja będzie stanowiła przychód podatkowy? Czy będzie on zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Chcę skorzystać w mojej spółce z o.o. z usługi doradczej. Czy koszty, które poniosę, mogę rozliczyć w księgach rachunkowych? Czy kwota, którą zaoszczędzę, będzie przychodem podatkowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostka publiczna, która prowadzi projekt unijny, musi zawsze przeprowadzać postępowanie o zamówienie publiczne, aby wybrać wykonawcę do realizacji tej inwestycji? Na co w szczególności należy uważać podczas procedury przetargowej?

czytaj więcej »

wiper-pixel