WYDANIE ONLINE

W grudniu 2013 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet rozporządzeń unijnych, które mają szczegółowo regulować zasady realizacji funduszy unijnych w latach 2014–2020 w państwach członkowskich. Najważniejsze z nich to rozporządzenie ogólne, które ciągle jest mało znane, a ma zasadnicze znaczenie dla beneficjentów.

czytaj więcej »

Najważniejszym aktem prawnym zawierającym podstawowe zasady realizacji środków unijnych w latach 2014–2020 jest tzw. ustawa wdrożeniowa. Część zagadnień to twarde przepisy prawne. Wiele artykułów ma jednak wymiar bardziej praktyczny, ważny dla osób chcących skorzystać z funduszy europejskich.

czytaj więcej »

Środki unijne mają już podstawy prawne, merytoryczne i w coraz większym zakresie także techniczne. Oznacza to, że można rozpocząć etap ich wdrażania. Warto poznać najważniejsze kwestie, aby przygotować się do korzystania z funduszy europejskich na lata 2014–2020.

czytaj więcej »

wiper-pixel