WYDANIE ONLINE

Pytanie: Jakie dofinansowanie może otrzymać instytucja kultury? Nasza jednostka pragnie się rozwijać, ale nie mamy na to wystarczających środków. Chcemy się dowiedzieć, czy są szanse na pozyskanie unijnych środków na ten cel i gdzie należy ich szukać.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy każdy projekt współfinansowany ze środków unijnych może podlegać kontroli? Jakiego rodzaju kontrole istnieją?

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłych latach korzystaliśmy z dofinansowania z BOCIANA. Czy obecnie również możemy spodziewać się naborów z tego programu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są główne cele Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020? Jakie branże mogą liczyć na największa pomoc z POROW?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy instytutem badawczym. Poszukujemy dofinansowania na pilotażowy projekt naukowy, który chcemy później skomercjalizować. Gdzie teraz możemy szukać wsparcia i na jakach warunkach?

czytaj więcej »

Pytanie: Z jakich funduszy firmy mogą uzyskać dofinansowanie na odnawialne źródła energii?

czytaj więcej »

Pytanie:  W ramach projektu unijnego w 2007 roku nabyliśmy częściowo ze środków unijnych maszynę, którą teraz chcemy sprzedać. Jak w księgach rachunkowych osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą rozliczyć tę sprzedaż?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółka realizuje projekt unijny, ale nie możemy odliczyć VAT. Jak potraktować ten podatek w księgach rachunkowych? Zaznaczę, że projekt nie dotyczy środków trwałych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak długo trzeba przechowywać dokumentację z projektu unijnego? Czy istnieją jakieś ogólne zasady dotyczące archiwizacji?

czytaj więcej »

wiper-pixel