WYDANIE ONLINE

Pytanie:  Czy można wykorzystać fundusze unijne do przygotowania i realizacji innowacyjnych projektów opartych na pracach badawczo-rozwojowych, a dokładnie na ich komercjalizacje? Podobno obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 umożliwia takie działania.

czytaj więcej »

Pytanie:  Czym zajmują się komitety monitorujące w programach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza gmina jest zainteresowana realizacją inwestycji w formie PPP. Jednak nie posiadamy odpowiednich funduszy. Czy możemy je pozyskać np. za pomocą środków europejskich?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w projektach realizowanych z funduszy europejskich na lata 2014–2020 nadal będzie obowiązywać tzw. zasada trwałości? Na jakich warunkach?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy to prawda, że komitety monitorujące mają wpływ na kryteria wyboru projektów? Jaki jest zakres ich działalności? Czy występują przy wszystkich programach?

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałem o tym, że kolejne województwa podpisują z rządem tzw. kontrakty terytorialne. Co to są za dokumenty? Czego one dotyczą i jakie mają znaczenie dla beneficjentów funduszy unijnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy faktycznie w nowym rozdaniu funduszy europejskich nie będzie można liczyć na otrzymanie bezzwrotnych dotacji? Podobno dostępne będą tylko pożyczki, jakie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czym zajmuje się Program Region Morza Bałtyckiego 2014-2020? Czy przedsiębiorcy mogą korzystać z tego źródła?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza gmina na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji, zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), realizuje projekt pn. „Wykonanie podłączeń nieruchomości do sieci sanitarnej na terenie Gminy X”. Projekt dofinansowany jest w 45% ze środków NFOŚiGW. Pozostałe 55% kosztów kwalifikowanych projektu (koszty netto) finansowane jest ze środków prywatnych. Czy musimy wystawiać PIT-8C osobom fizycznym, którym współfinansujemy te przyłącza?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółka otrzymała w 2013 roku dotację na zakup drobnego wyposażenia i dofinansowanie wynagrodzeń ze składkami ZUS. W grudniu 2014 roku okazało się, po kontroli, że musimy część pieniędzy zwrócić. W jaki sposób poprawnie zaksięgować zwrot dotacji otrzymanej jako dofinansowanie bieżącej działalności naszego przedsiębiorstwa?

czytaj więcej »

wiper-pixel