WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pytanie Mieszkam w województwie wielkopolskim. Od lat jestem związany z branżą OZE. Chciałem się dowiedzieć, jakie środki dla inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii będą dostępne w ramach funduszy europejskich właśnie w tym regionie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy w funduszach europejskich przewidzianych na lata 2014–2020 planowane jest wsparcie dla osób, które chcą założyć swoją działalność gospodarczą? Czy nadal dostępność tych środków będzie tak szeroka i powszechna, jak to miało miejsce w poprzednich latach? W ramach jakich programów można się ubiegać o pomoc?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Jakie najważniejsze zmiany będą wprowadzone wraz z uruchomieniem naborów do konkursów w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020? Podobno inaczej będą wyglądało rozdysponowywanie środkami unijnymi.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Z jakich nowych programów operacyjnych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy chcący pozyskać środki na badania i rozwój?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Z jakich programów i na jakie cele będą mogły skorzystać wyższe uczelnie w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Co to znaczy, że część projektów w funduszach na lata 2014–2020 powinna wpisywać się w koncepcję inteligentnej specjalizacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czym są klastry przedsiębiorców? W jakich branżach one funkcjonują?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Spotkałem się z takim sformułowanie: „monitorowanie procesu oceny projektu”. Co to dokładnie oznacza i na czym polega ten proces? Czy dotyczy to samej oceny wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Nasza spółka otrzymuje dotacje ze środków unijnych, które mają na celu realizację i współfinansowanie projektu w zakresie kosztów stworzenia nowych miejsc pracy. Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji refinansowanej z funduszy europejskich oraz obejmuje część kosztów wynagrodzeń pracowniczych poniesionych przez spółkę w ramach realizacji całego przedsięwzięcia. Czy podatkowo musimy skorygować koszty za 2012 oraz 2013 rok? Czy powinniśmy zmienić sprawozdanie finansowe za te wskazane lata?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieUzyskaliśmy dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W dniu 21 maja 2014 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przedmiotem projektu jest opracowanie urządzenia i modelowej funkcjonalności noszącej cechy innowacyjności związanej z nowymi usługami i wartościami. Ma być dostarczona w formie prototypu, protokołów, programów i elementów współpracujących. Na wartość wypracowaną w projekcie będzie się składać zdefiniowanie, zbadanie i opracowanie prototypów usług dla poszczególnych podmiotów zaangażowanych w proces sprzedaży, począwszy od producenta towarów, sieci dystrybucji, zarządzających siecią sprzedaży i kierowników sklepów, aż po klienta indywidualnego dokonującego zakupu w sklepie. Czy możemy ująć nakłady poniesione w tej inwestycji jako koszty okresu, czy należy uznać je jako wartość niematerialną i prawną?

czytaj więcej »

wiper-pixel