WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pytanie Słyszałem, że ma powstać tzw. Rejestr Usług Rozwojowych. Co to dokładnie ma być i czemu on ma służyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czym jest program Bon na innowacje, kto może wnioskować o wsparcie z niego, na co i na jakich zasadach?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Nasza spółka uczestniczyła w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach tego projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie usługę przygotowania planu strategii rozwoju spółki. Umowa wskazuje wartość opracowania planu strategii, która stanowi w całości pomoc de minimis. Mamy wątpliwości, jak wartość tego świadczenia rozliczyć w księgach rachunkowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Chciałabym uzyskać informację na temat wsparcia na przekształcenie części przedsiębiorstwa w centrum badawczo-rozwojowe (CBR). Czy można uzyskać dofinansowanie na przekształcenie nowo powstającego działu badań i rozwoju w centrum badawczo-rozwojowe współpracujące z Politechniką Śląską?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy w IV kwartale 2014 roku są jeszcze możliwe nabory w ramach dotacji krajowych w zakresie edukacji? Jakie podmioty mogę ubiegać się o tego rodzaju dofinansowanie? Jeśli nie ma już sum na dotacje w tym roku, to czy zatem przewidziane są takie konkursy w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Jaki będzie najważniejszy obszar, tzw. inteligentna specjalizacja regionu dla województwa wielkopolskiego i Poznania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Realizowaliśmy projekt unijny, który polegał na podejmowaniu działań badawczo-laboratoryjnych zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu. Dodatkowo dokonano analizy ekonomicznej i rynkowej pod kątem celowości wdrożenia wyników badań do rzeczywistej produkcji i sprzedaży. Czy w księgach rachunkowych nakłady w ramach tego projektu ująć należy jako koszty prac rozwojowych (wartość niematerialną i prawną), czy jako koszty bieżące?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy szpitale mogą oczekiwać, że w 2015 roku będą istnieć programy regionalne, w ramach których będzie można się starać o dotacje na modernizacje i przebudowy struktur szpitala? Chodzi o dostosowanie placówki do wytycznych rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, oraz rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem sanitarnym i fachowym pomieszczenia oraz urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 nadal będzie istniała możliwość pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Wiceprezes zarządu naszej spółki jest profesorem medycyny i planuje realizację kilkunastu projektów badawczo-rozwojowych. Mają one się zakończyć opatentowaniem urządzeń. Na jakie dotacje możemy obecnie liczyć, które sfinansują nam koszty międzynarodowej procedury patentowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy i w jaki sposób można pozyskiwać dotacje pochodzące bezpośrednio z Unii Europejskiej?

czytaj więcej »

wiper-pixel