WYDANIE ONLINE

Pytanie: Przy okazji nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-202 bardzo dużo mówi się o innowacyjnych projektach. Podobno właśnie na tego rodzaju inwestycje przeznaczone będzie największe wparcie. Słyszałem, że w tym zakresie działa NCBiR, czy to prawda?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w nowej perspektywie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko przewidziane jest wesparcie inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii? Jeśli tak, to ja jakich zasadach można ubiegać się o tego rodzaju dofinasowanie? Czy są już znane wytyczne w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie:  Prowadzę firmę w województwie podlaskim. Czy w nowej perspektywie UE 2014-2020 będzie w dalszym ciągu funkcjonował program Polska Wschodnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega i kiedy występuje zjawisko tzw. dziury finansowania? Czy można jakoś jej zapobiec?  

czytaj więcej »

Pytanie: Nie mam dużego doświadczenia w realizacji projektów unijnych, natomiast chciałbym przy okazji rozpoczęcia nowych naborów skorzystać z szansy pozyskania dofinansowania dla mojej firmy. Najpierw chciałbym jednak dowiedzieć się na czym polega system zaliczek na finansowanie projektów? Czy będzie on obowiązywał na tych samych zasadach co w poprzednich latach?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest różnica między projektami generującymi dochód a dochodami w projekcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Dowiedziałem się, że wystąpienie nadużyć, nieprawidłowości oraz uchybień w realizacji projektu nie jest pojęciem tożsamym. Na czym polegają te różnice? Jakie są konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości?

czytaj więcej »

Pytanie: Słyszałem, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 funkcjonować będzie tzw. zasada n+3. Czy to znaczy, że nawet po zakończeniu tejże perspektywy nadal mam możliwość prowadzić swój projekt współfinansowany z funduszy unijnych jeszcze przez trzy lata?

czytaj więcej »

wiper-pixel