WYDANIE ONLINE

Pytanie: Pytanie Na czym ma polegać elektroniczne rozliczanie projektu w nowej perspektywie finansowej 2014–-2020? Czy taka forma będzie korzystna dla beneficjentów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy można odliczyć VAT od wydatków pośrednio związanych z projektami unijnymi realizowanymi przez stowarzyszenie wykonujące działalność opodatkowaną i zwolnioną z VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Chciałbym odbyć szkolenie dofinansowane ze środków unijnych. W jaki sposób mogę to zrobić? Czy mogę otrzymać wsparcie na ten cel?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czym dokładnie jest i na jakie cele można przeznaczyć pożyczkę w ramach inicjatywy Jessica?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Jestem właścicielem firmy z sektora MŚP. Kilka lat temu na jej założenie udało mi się pozyskać fundusze unijne. Czy w związku z nowymi naborami przedsiębiorcy nadal mogą liczyć na duże dofinansowania z Unii Europejskiej? Podobno to przedsiębiorcy mają być głównymi beneficjentami unijnych dotacji, czy to prawda? Jakie środki przez naoczone są właśnie dla tego sektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Na początku tego roku wymienialiśmy w naszym przedsiębiorstwie instalacje, dokonaliśmy dużego remontu oraz zmodernizowaliśmy oświetlenie w budynkach. Wszystkie te działania miały na celu zmniejszenie kosztów zużywanej energii oraz oczywiście ogólną poprawę warunków w naszej firmie. Remonty te wymagały od nas bardzo dużych nakładów finansowych. Zastawiam się, czy istnieje szansa na wnioskowanie o chociaż częściowy zwrot poniesionych przez nas kosztów? Czy w tym celu możemy skorzystać z białych certyfikatów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Zamierzam dopiero założyć firmę i postarać się w tym celu o wsparcie ze środków unijnych. Wiem, że będę musiała przygotować prawidłowy biznes plan. Jak ten obowiązek będzie wyglądał u progu we wnioskach nowych naborów wniosków?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Moja firma aktualnie prowadzi inwestycję, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie unijne. Zastanawiam się jednak, czy prawidłowo wypełniamy obowiązki związane ze sprawozdawczością projektu. Na czym ona dokładnie polega?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Analizując różne dokumenty programowe, zauważyłem, że wymieniane są w nich różne instytucje, raz jest to instytucja zarządzająca, a innym razem pośredniczącaą. Czym one się różnią?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy można uzyskać zwrot VAT naliczonego, skoro nie obowiązuje już rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Prowadzę własną działalność, którą chciałbym przekształcić w centrum badawczo- – rozwojowe. Jakie są zasady takiego przekształcania? Czy mogę otrzymać na ten cel dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Nasza jednostka prowadzi duży projekt infrastrukturalny, na który otrzymaliśmy dofinasowanie z funduszy europejskich Wielu beneficjentów projektów infrastrukturalnych okresuw ramach programowania na lata 2007–-2013. Właśnie przygotowujemye się właśnie do ich jego końcowego zamknięcia. Na co powinniśmy szczególnie uważać, aby nie narazić się na zarzuty kontrolne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Zamierzam dopiero założyć firmę i postarać się w tym celu o wsparcie ze środków unijnych. Wiem, że będę musiała przygotować prawidłowy biznes plan. Jak ten obowiązek będzie wyglądał u progu nowych naborów wniosków?

czytaj więcej »

wiper-pixel