WYDANIE ONLINE

Pytanie: Czy płatnicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mogą starać się o środki unijne na działalność pozarolniczą? Czy istnieją jakieś przeciwskazania, a jeśli tak, to jakie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy starając się o dofinasowanie unijne, trzeba mieć wkład własny? Jeśli tak, to w jakiej wysokości jest on wymagany?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jesteśmy na etapie kompletowania dokumentów załączanych do wniosku o dotacje. Nie wiemy jednak, czym dokładnie jest studium wykonalności?

czytaj więcej »

Pytanie:  Moja firma po raz pierwszy ma zamiar spróbować aplikować o fundusze europejskie.  Procedura wydaje się być dość skomplikowana i wymagająca skompletowania dużej ilości dokumentów. Czy w przypadku pomyłki z naszej strony, a dokładnie popełnienia jakiegoś błędu formalnego podczas składania wniosku o dofinansowanie można go poprawić? Czy możliwe jest np. uzupełnienie  brakujących dokumentów?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasza firma jest na etapie planowania projektu, na którego realizację chcemy pozyskać dofinansowanie unijnie. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jesteśmy w trakcie prowadzenia projektu, na którego realizację nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych. Chcemy dopilnować wszystkich obowiązków po naszej stronie, a w szczególności tych związanych z archiwizowaniem dokumentacji. Na czym ona dokładnie polega? Jakie konsekwencje mogą nas spotkać, jeśli kontrola wykryje jakieś nieprawidłowości w tym aspekcie?

czytaj więcej »

Pytanie:  Prowadzimy pierwszy projekt unijny i chcemy wiedzieć, jakie są podstawowe zasady zarządzania nim.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zakupione przez naszą jednostkę szafki przyłóżkowe o wartości jednostkowej ok. 1.900,00 zł można wprowadzić na niskocenne środki trwałe? Czy też powinniśmy stworzyć odpowiednie zestawy i wprowadzić je na stan środków trwałych? W jaki sposób powinniśmy księgować dotację na konto 760?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasz szpital zakupił rezonans, wideogastroskop, 5 kardiomonitorów, 286 łóżek, 56 szafek przyłóżkowych oraz 10 kompletów materacy przeciwodleżynowych. Czy studium wykonalności dla projektu zwiększa wartość środków trwałych i wyposażenia zakupionego w ramach projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałabym odbyć staż w zagranicznym przedsiębiorstwie. W ramach jakich projektów mogę sfinansować to działanie?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy istnieje taka możliwość, aby z dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pokryć koszty najmu lokalu, jak również opłat eksploatacyjnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel