WYDANIE ONLINE

Zakładam jednoosobową firmę. Potrzebuję jednak środków finansowych na swoją działalność. Niestety bank odmówił mi udzielenia kredytu. Czy w inny sposób mogę uzyskać pomoc finansową?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasza spółka realizuje różne projekty finansowane z zewnętrznych źródeł. Mamy wątpliwość, czy otrzymywane dotacje na pokrycie kosztów i dotacje będące częściową refundacją ceny możemy tak samo ujmować w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak wygląda procedura odwoławcza w naborach do projektów unijnych? Słyszałem, że taka istnieje, ale nie wiem, na czym ona dokładnie polega i czy możliwa jest w każdym przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie:  W niedługim czasie nasza firma spodziewa się audytu w związku z prowadzonym przez nas projektem współfinansowanym ze środków unijnych. Czy audyt to to samo co kontrola? Jakie są konsekwencje wykrycia ewentualnych błędów? Czy możemy się jakoś do niego przygotować? 

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zamierza składać wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.  Chcemy się dowiedzieć, na podstawie jakich kryteriów oceniane są dokumenty aplikacyjne beneficjentów. Wiemy, że różnią się one w zależności od danego konkursu, ale czy są jakieś ogólne zasady, którymi kierują się oceniający?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jestem zainteresowany wnioskowaniem o dofinansowanie ze środków europejskich, ale nie wiem, czy mój projekt kwalifikuje się do tego. Wcześniej bowiem korzystałem z tej formy wsparcia, ale była ona przeznaczona na rozwój mojego przedsiębiorstwa. Natomiast teraz chcę założyć nową firmę i skorzystać z pomocy unijnych pieniędzy. Dlatego zastanawiam się, czy możliwe jest otrzymanie dotacji na założenie działalności franczyzowej?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową z Poznania i planujemy realizację projektu z zakresu produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Dachy, które chcemy zagospodarować, mają wspólnie powierzchnię ponad 2 ha. Gdzie możemy szukać dotacji na taki projekt?

czytaj więcej »

Pytanie:  Zaczęliśmy realizować projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do tej pory nie mieliśmy doświadczenia w prowadzeniu i rozliczaniu projektów unijnych. Słyszeliśmy natomiast, że istnieje tzw. zakaz podwójnego finansowania. Co to oznacza? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w tym aspekcie?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy planowane są nabory wniosków o dotacje na realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia przez podmioty lecznicze? Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w którym posiadamy  siedzibę firmy zarekomendowali oczekiwanie na nowe rozdanie środków w ramach perspektywy 2014-2020. Kiedy mogą się one pojawić?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasza firma planuje składać wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich. Zanim jednak to zrobimy, chcemy dowiedzieć się, jak poprawnie należy określić wielkość przedsiębiorstwa?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza spółka jest realizatorem projektów z działań 8.1, 8.2, 6.1, i 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektów ponosimy dodatkowo koszty, które nie mogą być pokryte dotacją, a stanowią element niezbędny do jej realizacji. Należą do nich: koszty napisania wniosku, opłaty początkowe związane z otwarciem celowego rachunku bankowego na potrzeby rozliczenia dotacji, koszty badań lekarskich i szkoleń bhp pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Jak je ująć w księgach rachunkowych i podatku dochodowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Działamy od kilku lat na rynku odnawialnych źródeł energii. Podobno w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 jest duży nacisk kładziony na projekty właśnie z tej branży. W jakich programach możemy szukać dotacji na OZE w 2014 roku?

czytaj więcej »

wiper-pixel