WYDANIE ONLINE

Słyszałem, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kto może z niego skorzystać?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w nowej perspektywie finansowej firma może ubiegać się o dofinansowanie na swoje projekty tylko z programów operacyjnych i tzw. funduszy norweskich? Czy istnieją jakieś inne źródła wsparcia, w szczególności dotyczące transportu?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma, która ma formę spółki z o.o., kupiła  w czerwcu 2013 roku za kwotę 120.000 zł netto maszynę. Od lipca rozpoczęliśmy jej amortyzację rachunkową i podatkową wg stawki 10% rocznie. Teraz w lutym 2014 roku otrzymaliśmy refundację 95.000 zł. W jaki sposób to zaksięgować i rozliczyć podatkowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Właśnie jestem w trakcie jego rozliczania. Jakie koszty związane z zatrudnieniem mogę sfinansować z POKL i jak je powinienem udokumentować, aby uchronić się przed zarzutami organów kontrolnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma ma doświadczenie w branży naukowej. Jesteśmy zainteresowani programem BIOSTRATEG. Czy jako podmiot z sektora prywatnego też mamy szanse na dotacje z niego i w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy pierwszą transzę dotacji unijnej na realizację projektu dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Środki te będą przeznaczone głównie na zakup usług i materiałów szkoleniowych. Realizacja projektu obejmuje okres: listopad 2013 - sierpień 2014. W 2013 roku odbyło się już kilka szkoleń, reszta nastąpi w 2014 roku. Czy oraz kiedy otrzymaną dotację możemy zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych? A może otrzymaną transzę dotacji należy rozliczyć poprzez międzyokresowe rozliczenia przychodów? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa może  ubiegać się o środki z Unii Europejskiej? Jeśli tak, to czy może korzystać ze wszystkich programów operacyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma miała już możliwość prowadzenia projektu unijnego. Wówczas, szczególnie na etapie pisania wniosku o dotację i umotywowania go, bardzo potrzebowaliśmy informacji na temat potrzeb rozwojowych w naszym regionie. Słyszeliśmy, że teraz ma powstać system monitorowania rozwoju. Jak dokładnie ma on działać i do czego może służyć beneficjentom programów?

czytaj więcej »

Pytanie: Właśnie kończymy realizację projektu współfinansowanego z funduszy unijnych. Chcemy wiedzieć, na co w szczególności powinniśmy uważać podczas tej procedury. Jakie są najważniejsze i najbardziej problematyczne kwestie, na które powinniśmy zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Pytanie: Najpierw mieliśmy pomysł na inwestycję – nowa maszyna, nowe oprogramowanie. Następnie pojawiła się możliwość pozyskania dotacji z Unii Europejskiej, z której nierozsądnie byłoby nie skorzystać. Przeszliśmy całą procedurę – od oceny formalnej, po merytoryczną. Udało się, zostaliśmy wpisani na listę rankingową. Teoretycznie dostaliśmy dotację. Jednak w rzeczywistości, żeby otrzymać ją na nasze konto, musimy złożyć  wniosek o płatność. W jaki sposób mamy to zrobić i na co zwrócić uwagę przy jego wypełnianiu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem przedstawicielem MMŚP, chciałbym zrealizować inwestycję, która docelowo wpłynie na efektywność mojej firmy i jednocześnie będzie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Jakie fundusze mogę na to wykorzystać i jaka jest procedura aplikacyjna?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przy składaniu wniosku konieczne jest przedstawienie wszystkich kosztów związanych z realizacją naszej inwestycji? Co to jest budżet zadaniowy i jaka jest jego konstrukcja?

czytaj więcej »

Pytanie: Od tego, czy otrzymamy pieniądze z funduszy europejskich, zależy los planowanej przez naszą firmę inwestycji. Do tej pory nie występowaliśmy np. o warunki środowiskowe. Kiedy te dokumenty powinniśmy przedstawić? Czy będziemy mogli je dosłać po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku o unijne dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. Firma wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych na jej rozwój. Dlatego też chciałbym skorzystać z dofinasowania unijnego. Jakie dokumenty powinienem już teraz przygotować do aplikowania o środki z UE?

czytaj więcej »

wiper-pixel