WYDANIE ONLINE

 Reprezentuję firmę z branży turystycznej i chciałabym dowiedzieć się, czy moja firma ma szansę na dotację unijną w ramach nowej perspektywy unijnej? W jakim programie powinnam szukać informacji o konkursach?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasza firma ma formę spółki z o.o. Przy realizacji unijnego projektu szkoleniowego planujemy zatrudnić pracowników na umowę o pracę. Jak zaksięgować koszty związane z tymi wynagrodzeniami? Mamy tylko koszty w jednym z zespołów. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, dopóki nie zostaną one zrefundowane?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jesteśmy w trakcie realizacji projektu unijnego. Najwięcej trudności przysparza nam jego prawidłowe rozliczenie. Na co powinniśmy zwracać uwagę by nie popełniać błędów? Jak można się przed nimi ustrzec?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jakie są podstawowe różnice między oceną projektów standardowych a oceną projektów innowacyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jestem tzw. małym przedsiębiorcą. Swoją przygodę ze środkami unijnymi rozpocząłem kilka lat temu, gdy zaczynałem budować swoją firmę. Wówczas potrzebowałem odpowiednich funduszy na jej rozwój. Udało mi się pozyskać na ten cel dotacje. Teraz po reorganizacji mojego przedsiębiorstwa pojawił się znowu pomysł skorzystania z unijnego dofinansowania, ale nie wiem, czy jest to możliwe, skoro już kiedyś byłem beneficjentem?

czytaj więcej »

Pytanie:  Od kilku lat pracuję w ośrodku naukowo-badawczym. Jestem zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na swoje badania. Na jakie wsparcie może liczyć młody naukowiec?

czytaj więcej »

Pytanie:  Nasza firma właśnie zaczyna realizować projekt współfinansowany ze środków unijnych. Zastanawiamy się, jakich kontroli możemy się spodziewać, kiedy one występują i jak przebiegają?

czytaj więcej »

Pytanie:  Na co należy zwracać uwagę przy sporządzaniu umowy o dofinansowanie? Czy beneficjent ma jakiekolwiek szanse na negocjowanie jej warunków albo aneksowanie umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasi zleceniobiorcy, którzy realizują zadania w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są wysyłani w podróże służbowe. Koszty tych wyjazdów będą stanowiły wydatki kwalifikowane. Jak je zaksięgować i udokumentować?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma ma już doświadczenie w prowadzeniu projektów unijnych dotowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.4. w 2014 roku. Tymczasem w ramach już nowej perspektywy finansowej planujemy pozyskać fundusze unijne na rozwój sieci szerokopasmowej. Czy powinniśmy się do tego jakoś szczególnie przygotować, czy też wymagania są podobne jak w POIG?

czytaj więcej »

Pytanie:   Nasza firma ma problem z realizacją zaplanowanej inwestycji, a dokładnie z wyborem wykonawcy. Jest to bowiem podobne do procedury przetargowej, której na co dzień nie stosujemy i nie znamy. Jakie konsekwencje są przewidziane za dopuszczenie się przez nas nieprawidłowości podczas wyboru wykonawcy? Czy dostawca zawsze musi być wybrany już w momencie składania wniosku o dotacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma pracuje w branży telekomunikacyjnej. W poprzedniej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa możliwe było otrzymanie dotacji na budowę sieci internetowej. Natomiast od 2014 roku możliwe będzie realizowanie inwestycji w sieć nowej generacji. Ile pieniędzy jest do wykorzystania na ten cel?  

czytaj więcej »

wiper-pixel