WYDANIE ONLINE

W dotacjach unijnych bardzo ważnym aspektem jest wsparcie lokalnych społeczności oraz rozwój gospodarczy. Ściśle z tym związane są tematy takie jak rozwój osobisty pracowników oraz ich zdolność do pracy. Właśnie zdolność do pracy, szczególnie w aspekcie zdrowotnym, leży u podstaw stworzenia konkursu dotacyjnego dla ochrony zdrowia. Jest to działanie o numerze 8.4 Infrastruktura ochrony zdrowia, a jego cel stanowi rozwój infrastruktury zdrowotnej.

czytaj więcej »

Obecna sytuacja gospodarcza spowodowała, że wzmogły się inwestycje w nieruchomości, w tym nieruchomości gruntowe. Ceny zakupu wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, stąd zaczynają pojawiać się pytania o możliwość dofinansowania zakupu gruntu ze środków unijnych. Sprawdź, czy istnieje na to jakakolwiek szansa.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto w organizacji beneficjenta środków unijnych powinien realizować obowiązki związane z RODO?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje jeszcze w tym roku możliwość pozyskania środków w postaci kredytu na wdrożenie prac badawczo-rozwojowych poprzez zakup np. potrzebnego sprzętu i specjalistycznych urządzeń?

czytaj więcej »

Do 4 grudnia 2020 r. trwa nabór wniosków w konkursie 2.1 E-usługi publiczne, 2.1.2 E-usługi publiczne – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach RPO województwa dolnośląskiego. Dofinansowanie można uzyskać m.in. na rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury i e-administracji. Podmioty, które mają szanse na otrzymanie środków, to głównie administracja samorządowa, ale także jednostki kultury czy nauki. Nabór konkursowy trwa od 16 października br.

czytaj więcej »

Jednym z typowych problemów w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest stosowanie wytycznych odnoszących się do informacji i promocji. Dla wielu beneficjentów realizujących projekty nie jest jasne, kiedy powinno się pojawić ologowanie – flaga Unii Europejskiej i Funduszy Unijnych oraz jakie są pozostałe wymogi w tej mierze. W artykule przedstawiamy zbiór dobrych praktyk odnoszących się do tego tematu.

czytaj więcej »

wiper-pixel