WYDANIE ONLINE

Wszyscy na rynku unijnym doskonale znają dotacje związane ze wsparciem przedsiębiorców i rozwojem zawodowym oraz edukacyjnym dla osób indywidualnych. Mamy jednak dziedziny takie jak sport czy kultura, które dotowane są o wiele rzadziej, a uzyskanie w ich zakresie dofinansowania unijnego wymaga większych przygotowań. Właśnie temat dotacji na rozwój kultury stanowi szczególnie wymagający obszar. Jest on bowiem bardzo rozległy – może wspierać takie działania jak edukacja kulturalna, digitalizacja, ale przede wszystkim, cieszącą się największym zainteresowaniem przebudowę, modernizację czy renowację obiektów, szczególnie tych mających cechy zabytków.

czytaj więcej »

PytanieChciałbym podjąć starania o pożyczkę na studia podyplomowe. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania? Jeśli tak, to jakie warunki muszę spełnić?

czytaj więcej »

Świat obecnie próbuje stanąć na nogi i dźwignąć się z obciążenia gospodarczego. Czas pandemii mocno osłabił kondycję poszczególnych krajów, a co za tym idzie – również przedsiębiorstw. Dobrym rozwiązaniem jest skupienie się obecnie na mocnych stronach firmy, które mogą zapewnić profity właścicielom. Jednym z potencjalnych źródeł korzyści jest konkurs Polski Produkt Przyszłości, w którym nagroda finansowana jest przez Unię Europejską. Na zwycięzców czeka aż 600 tys. zł.

czytaj więcej »

Pytanie Spółka nie otrzymuje raportów od partnera projektu, które są kluczowe z perspektywy złożenia okresowych wniosków o płatność. Nie przedstawia on danych o postępie finansowym i merytorycznym. Nie są przesyłane zawierane umowy. Jednocześnie komunikacja z partnerem projektu jest bardzo słaba. Co w tym przypadku może zrobić spółka – lider projektu?

czytaj więcej »

PytanieKto może być uczestnikiem projektu w „Poddziałaniu Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami w POWER”? Czy uczestnicy projektu będą musieli poinformować o ich sytuacji po zakończeniu projektu?

czytaj więcej »

Pytanie Każdy projekt, realizowany w ramach funduszy UE, ma swojego opiekuna w Instytucji Wdrażającej konkretny program. Czy konieczne są cykliczne spotkania bądź kontakty z takim opiekunem? Czy istnieją wytyczne w tej mierze?

czytaj więcej »

PytanieW 2019 roku przeprowadziliśmy dwa postępowania na usługi społeczne finansowane ze środków unijnych oraz zawarliśmy 2 umowy z tym samym wykonawcą. W kwietniu 2020 roku otrzymaliśmy od wykonawcy informację, że prowadząca szkolenia jest w ciąży i od stycznia 2020 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim. Umowa nr 1 obejmowała przeprowadzenie szkolenia informacyjno-instruktażowego dla nauczycieli chemii i nie została zrealizowana, gdyż termin wykonania zawartych w niej działań przypadał na marzec–maj 2020 roku. Czy w tej sytuacji można ją anulować? Umowa nr 2 obejmowała sprawdzenie zadań konkursowych z chemii z dwóch etapów konkursu i zrealizowano tylko jej część. Aktualnie mamy problem z realizacją dalszych działań. W zapytaniu ofertowym oraz umowie z wykonawcą nie przewidywaliśmy rozdzielności poszczególnych etapów. Czy można unieważnić zamówienie w niezrealizowanej części? Czy wolno wyliczyć etapy realizacji umowy i zapłacić za zrealizowaną pracę? Czy możemy ogłosić nową procedurę zamówienia na usługi społeczne celem wyboru wykonawcy, który zrealizuje pozostałe prace? Na jakiej podstawie prawnej można odstąpić od poprzednich umów?

czytaj więcej »

Pytanie Realizujemy projekt aktywizacji zawodowej współfinansowany z EFS. W ramach projektu zaplanowano 30 staży zawodowych. Przed rozpoczęciem stażu uczestnik musi zostać skierowany na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, jednak zamawiający nie wie, ile osób skorzysta ze stażu (ponieważ wynika to z indywidualnego planu działania uczestnika). W jaki sposób należy opisać przedmiot zamówienia, aby nie narazić się na konsekwencje finansowe i prawne? Czy możemy użyć sformułowania „przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla maksymalnie 30 osób. Zamawiający zastrzega, że liczba osób jest szacunkowa i może ulec zmianie w trakcie realizacji usługi”?

czytaj więcej »

wiper-pixel