WYDANIE ONLINE

Pytanie Wśród dostępnych rozwiązań z zakresu dofinansowań najczęściej skupiamy się na możliwościach stricte dotyczących dotacji unijnych, a zapominamy np. o szansach na rozwój związanych z finansami ze strony funduszy norweskich oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Jakie konkursy są przewidziane w tych obszarach? Czy można już teraz sprawdzić nabory na 2021 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieW naszym otoczeniu biznesowym coraz częściej brakuje pracowników. Szczególnie wiele kobiet odeszło z rynku pracy. Słyszeliśmy o dotacjach unijnych, których celem jest przywracanie takich osób do aktywności zawodowej. Jak z nich skorzystać i gdzie ich szukać?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy już na etapie składania wniosku o dofinansowanie muszę wiedzieć, ilu grantobiorców będę mógł pozyskać do projektu w ramach konkursu Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w POWER?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie W trakcie sprawdzania i przygotowania dokumentów przetargowych do kontroli w ramach projektu unijnego odkryliśmy brak podpisu kierownika zamawiającego w protokołach z 2018 roku. Czy te stare protokoły może z aktualną datą podpisać obecny kierownik? Czy brak takiego podpisu naraża nas na korektę finansową, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Zostaliśmy poddani kontroli projektu po jego zakończeniu. Niestety część dokumentacji nie była archiwizowana w naszej siedzibie, która nota bene została wskazana jako miejsce archiwizacji dokumentów w umowie o dofinansowanie. Czy kontrolujący nie powinni najpierw upewnić się, gdzie jest cała dokumentacja? Czy jako beneficjent mamy obowiązek przechowywać dokumenty w jednym miejscu? Zawiadomienie o kontroli także zostało przesłane na nasz nieaktualny adres.

czytaj więcej »

Do stworzenia aplikacji projektowej, która nie tylko zyska uznanie ekspertów oceniających, ale także – otrzyma dofinansowanie z prestiżowych konkursów UE, nie wystarczy atrakcyjny pomysł. Przyda się także znajomość dotychczas zrealizowanych projektów w obszarze np. kultury czy mediów, w ramach Programu Kreatywna Europa. Przeczytaj o projekcie „Kacpry” i skorzystaj z dobrej praktyki.

czytaj więcej »

wiper-pixel