WYDANIE ONLINE

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie instytucję, firmę czy organizację pozarządową, która nie ma żadnego doświadczenia w aplikowaniu i realizacji chociaż jednego projektu krajowego czy międzynarodowego. Konkurencja do programów krajowych i międzynarodowych jest coraz większa, a o sukcesie – w przypadku doskonałych propozycji projektowych – mogą czasem decydować kwestie pozamerytoryczne, jak np. atrakcyjny graficznie sposób przedstawienia działań projektowych lub dodane zdjęcia. Dlatego warto poszukiwać możliwości dofinansowania lub finansowania projektów poza utartymi szlakami – im większa trudność dostrzegana już na etapie wytycznych projektowych, tym szansa na mniejszą konkurencję i sukces w postaci dotacji. W wydaniu znajdziesz informacje na temat konkursów organizowanych przez Dyrekcję ds. Zatrudniania, Spraw Społecznych i Włączenia podlegającej Komisji Europejskiej. Sprawdź, jak zwiększyć swoje szanse na sukces w konkursach, o jakie wewnętrzne procedury zadbać, aby właściwie realizować i rozliczać projekty oraz w jaki sposób przygotować projekt do audytu. Wielu potencjalnych wnioskodawców poszukuje w miarę prostych zasad aplikowania, a także atrakcyjnych projektów, które nie wymagają dużych nakładów pracy na etapie realizacji, zapewniając jednocześnie ciekawe doświadczenia, np. wyjazdy studyjne czy mobilności, najlepiej w ramach wymiany międzynarodowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel