WYDANIE ONLINE

Obecna perspektywa unijna się kończy. Zmierzamy również do końca naborów kilku kluczowych konkursów unijnych. Jednym z najbardziej istotnych jest „Szybka Ścieżka”. To konkurs horyzontalny realizowany ze środków Funduszy Europejskich – POIR. Ogłasza go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs „Szybka Ścieżka” jest finansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Ukierunkowany jest na wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych, działań nad rozwojem nowoczesnych narzędzi i technologii polskich firm. Ma na celu dofinansowanie innowacji w przedsiębiorstwach, tak aby wzmocnić ich przewagę konkurencyjną oraz zyski.

czytaj więcej »

Istnieją niestety obawy, że Polska do końca 2020 roku nie wypełni wskazań unijnych dotyczących 20% udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii. W 2018 roku poziom ten wynosił 8,2% przy 40% udziale węgla kamiennego, 10,5% węgla brunatnego, 25,6% ropy naftowej i 15% gazu ziemnego. Prognozy na 2020 rok nie są optymistyczne. O ile łatwiej jest podejmować zmiany w zakresie przedsiębiorstw dzięki większym nakładom finansowym na inwestycje, o tyle trudno zastosować OZE w gospodarstwach domowych. Z pomocą idą konkursy i inicjatywy ze strony krajów unijnych, Norwegii oraz Szwajcarii. Mowa głównie o INTERREG EUROPA.

czytaj więcej »

Pytanie: Planuję dwie inwestycje technologiczne. Czy mogę złożyć dwa wnioski o dofinansowanie w ramach kredytu na innowacje technologiczne?

czytaj więcej »

Opinia niezależnych ekspertów na etapie oceny merytorycznej ma kluczowe znaczenie co do przyznania finansowania projektu lub – odrzucenia wniosku. Aby wpisać się w oczekiwania oceniających, warto poznać nie tylko szczegółowe wytyczne i mieć doskonały pomysł na innowacyjny projekt – co jest istotne zwłaszcza w konkursach międzynarodowych, ogłaszanych w ramach Programu Horyzont 2020 – ale także – zaznajomić się z zasadami, którymi kierują się eksperci, podejmując decyzje o przyznaniu konkretnej punktacji, skutkującej sukcesem lub porażką składanej aplikacji.

czytaj więcej »

Jeśli rozumiesz potrzebę ochrony otaczającego Cię środowiska naturalnego, chcesz aktywnie je chronić, ale też umożliwić bezpieczne korzystanie z niego dla wszystkich okolicznych mieszkańców, warto, abyś zainteresował się konkursem unijnym, który wspiera tworzenie infrastruktury rzecznej zlokalizowanej przy Odrze i obejmuje swoim zakresem także tereny Natury 2000. Do rozdysponowania jest aż 32 mln zł. Masz czas do 7 września br., aby podjąć decyzję i przygotować dobry wniosek. Szczegóły w artykule.

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób powinienem archiwizować dokumenty dotyczące projektu w POIR?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie warunki będę musiał spełnić, aby otrzymać wypłatę dofinansowania w ramach POIR? Czy będę musiał samodzielnie poprawić oczywiste omyłki we wniosku o płatność?

czytaj więcej »

Pozyskanie finansowania unijnego, zwłaszcza w przypadku projektów międzynarodowych, może powodować problem, w sytuacji gdy na konto polskiej instytucji pieniądze są przekazywane w euro. Ze względu na różnice kursowe, wynikające z koniecznego przeliczania euro na polską walutę po konkretnym kursie, powstaje ryzyko powstania dodatkowych kosztów, które są wydatkiem niekwalifikowalnym, czyli niemożliwym – w wielu przypadkach, w zależności od wytycznych – do realizacji z kosztów bezpośrednich czy pośrednich realizowanego projektu.

czytaj więcej »

wiper-pixel