WYDANIE ONLINE

RODO obowiązuje właściwie wszystkich interesariuszy funduszy unijnych. Dotyczy ono zarówno instytucji pośredniczących, zarządzających, jak i beneficjentów projektów. To rozporządzenie musi stosować każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób gromadzi i przetwarza dane osobowe. Sprawdź, o czym pamiętać po wdrożeniu RODO w jednostce i jak minimalizować ryzyko naruszeń przepisów.

czytaj więcej »

Wytyczne do konkursów unijnych nierzadko przewidują konieczność partycypacji beneficjenta w kosztach realizacji przyszłego projektu. Oznacza to, że wnioskodawca już na etapie przygotowywania aplikacji musi zapewnić wkład własny w wysokości od kilku do czasem nawet kilkudziesięciu procent budżetu projektu. Wkładem takim może być także praca wolontariacka.

czytaj więcej »

PytaniePodczas oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projekt został odrzucony ze względu na to, że wnioskodawcę uznano, według oceniającego, za przedsiębiorcę zagrożonego. Co to oznacza i jak można się od tego odwołać?

czytaj więcej »

Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – OSI, które jest realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, to przykład konkursu wspierającego transport miejski.

czytaj więcej »

Na etapie przygotowania wniosku o unijne dofinansowanie warto poznać nie tylko zasady pozyskania dotacji, ale także wytyczne dotyczące podstaw wypłaty kolejnych zaliczek i refundacji, a w tym konieczności zapewnienia wkładu własnego i kredytu, gdy instytucja wdrażająca nie może przekazać w terminie kolejnej transzy środków.

czytaj więcej »

W związku z rosnącym kryzysem gospodarczym i zbliżającym się wielkimi krokami zakończeniem perspektywy budżetowej na lata 2014–2020 dotacje unijne w Polsce zmieniają nieco swoje oblicze. Wiele zaplanowanych konkursów jest systematycznie przekładanych, a coraz większy nacisk kładzie się na oferowanie przedsiębiorcom bezpośredniego wsparcia finansowego. Do tego typu działań należą choćby szczególnie popularne w ostatnich miesiącach udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorcom pożyczki na preferencyjnych warunkach. Warto też zwrócić uwagę na działania związane z przeznaczaniem dotacji na kapitał obrotowy przedsiębiorstw.

czytaj więcej »

Wspólne Przedsięwzięcie INGA obejmuje konkursy ukierunkowane na wsparcie nowatorskich projektów z sektora gazownictwa. Budżet przeznaczony na to rozwiązanie wynosi 311 mln zł. Inicjatywę realizują Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA.

czytaj więcej »

PytanieChciałbym skorzystać z dofinansowania na prowadzenie organizacji parasolowej (metainkubatora). Czy jest jeszcze taka możliwość oraz jak wygląda procedura przygotowania wniosku?

czytaj więcej »

Nie tylko Komisja Europejska ogłasza setki, jeżeli nie tysiące – w skali kolejnych perspektyw finansowych – konkursów na projekty dotyczące najważniejszych wyzwań, którym musi sprostać UE. Obok zagadnień zdrowia, starzenia się społeczeństwa europejskiego, migracji czy ostatnio przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 istotne znaczenie dla rozwoju UE ma wzbudzenie i utrzymanie zainteresowania mieszkańców UE mechanizmami działania unijnych instytucji, w tym Parlamentu Europejskiego.

czytaj więcej »

wiper-pixel