WYDANIE ONLINE

Stan pandemii koronawirusa wpłynął w istotny sposób na większość realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na skalę jego oddziaływania dla wszystkich programów operacyjnych w Polsce została uchwalona ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 r. poz. 694) zwana specustawą funduszową. Niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań wspierających realizację i rozliczanie projektów unijnych w dobie pandemii COVID-19.

czytaj więcej »

Stan pandemii koronawirusa wpłynął w istotny sposób na większość realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na skalę jego oddziaływania dla wszystkich programów operacyjnych w Polsce została uchwalona ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku (Dz.U. 2020 r. poz. 694) zwana specustawą funduszową. Niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań wspierających realizację i rozliczanie projektów unijnych w dobie pandemii COVID-19.

czytaj więcej »

wiper-pixel