WYDANIE ONLINE

Czy z uwagi na obecną sytuację w kraju oraz za granicą nastąpiły jakieś zmiany w konkursach unijnych związane z ich organizacją, regulaminem bądź naborami? Aspekty finansowe firmy są niezwykle istotne. Chcemy ubiegać się o ulgi czy zastosować dodatkowe rozwiązania zabezpieczające firmę, ale przy dynamicznych zmianach w prawie obawiamy się, że możemy nie zdążyć np. z aplikacją na dany nabór lub przeoczyć jedną z istotnych zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy wziąć udział w unijnym konkursie Horyzont 2020, ale nie wiemy, czy nasz projekt jest wystarczająco dobrze przygotowany. Czy istnieje jakieś wsparcie rządowe albo unijne, które pomogłoby nam startować w takim konkursie, a później zrealizować projekt?

czytaj więcej »

Zagrożenie epidemiczne przekłada się na zmianę terminów zakończenia wielu konkursów na dotacje nie tylko w ramach UE. Przedłużeniu ulegają daty zakończenia naborów wniosków m.in. w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego III edycji (MF EOG na lata 2014–2021).

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w województwie zachodniopomorskim. Czy mogę otrzymać pożyczkę na zakup towaru?

czytaj więcej »

Pytanie: W ostatnim czasie przyznano nam dotację w jednym z regionalnych konkursów. Nigdy nie realizowaliśmy projektu z dotacją z Unii. Jak powinniśmy się przygotować do podpisania umowy, na co zwrócić uwagę?

czytaj więcej »

Pytanie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności wpłynęła oferta, w której wskazano, że wykonawcą jest firma X. Druk oferty i oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu są podpisane przez tego wykonawcę. Do oferty załączono pełnomocnictwo firmy Y, mówiące, że wykonawcy tworzą konsorcjum, w którym liderem jest firma X i ma ona prawo złożyć ofertę. Czy w trybie zasady konkurencyjności wykonawca może uzupełnić oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu? Czy złożony druk oferty jest wadliwy? Pozostałe wymagane przez zamawiającego dokumenty są załączone przez obydwie firmy. Złożyliśmy wniosek o środki unijne na to zamówienie w kwocie powyżej 50.000 zł. Jesteśmy zamawiającym sektorowym. 

czytaj więcej »

Spełnienie wymagań formalnych nie jest już zazwyczaj problematyczne na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Jednak dobry pomysł na projekt, w tym planowane efekty, istotne dla społeczeństwa, to już wyzwanie. Bo tylko najciekawsze propozycje projektów, zawierające tzw. wartość dodaną, mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach programów UE, w tym tych najbardziej prestiżowych, realizowanych przez Komisję Europejską.  

czytaj więcej »

wiper-pixel