WYDANIE ONLINE

Programy unijne, np. LIFE, ale także poza unijne, jak Fundusze Norweskie i EOG zachęcają do podejmowania działań na rzecz edukacji lub planów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć badawczych, naukowych, czy łączących naukę z biznesem, dedykowanych m.in. przystosowaniu się człowieka do zmian klimatycznych. Wykorzystaj dwa źródła dofinansowania i pokryj z nich nawet 100% inwestycji! Wśród możliwych działań, na które można pozyskać środki, są m.in. termomodernizacja obiektów (np. szkół), budowa systemów ciepłowniczych w miastach, ale też działania edukacyjne w tematyce ochrony środowiska skierowane do młodzieży. Zakres możliwych projektów jest niezwykle szeroki, a z dotacji mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, samorządy jak o organizacje pozarządowe.

czytaj więcej »

Programy unijne, np. LIFE, ale także poza unijne, jak Fundusze Norweskie i EOG zachęcają do podejmowania działań na rzecz edukacji lub planów związanych z realizacją konkretnych przedsięwzięć badawczych, naukowych, czy łączących naukę z biznesem, dedykowanych m.in. przystosowaniu się człowieka do zmian klimatycznych. Wykorzystaj dwa źródła dofinansowania i pokryj z nich nawet 100% inwestycji! Wśród możliwych działań, na które można pozyskać środki, są m.in. termomodernizacja obiektów (np. szkół), budowa systemów ciepłowniczych w miastach, ale też działania edukacyjne w tematyce ochrony środowiska skierowane do młodzieży. Zakres możliwych projektów jest niezwykle szeroki, a z dotacji mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, samorządy jak o organizacje pozarządowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel