WYDANIE ONLINE

W ramach regionalnych programów operacyjnych na 2020 rok pojawiły się nowe konkursy związane ze wsparciem rozwoju i tworzeniem nowych obszarów inwestycyjnych. Jednym z nich jest organizowany w województwie świętokrzyskim jednoetapowy konkurs w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” − działanie 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych”.  

czytaj więcej »

Zachęcamy do udziału w konkursach na międzynarodowe projekty badawcze, w których stawką jest nie tylko pozyskanie atrakcyjnej finansowo dotacji UE, ale także – możliwość dobrego poznania partnerów projektowych, współpracy przy realizacji działań, przewidzianych w projekcie oraz wyjazdów do krajów, w których swoje siedziby mają instytucje partnerskie. Zobacz, jakie zastosować praktyki i metody działania, by zwiększyć szansę na otrzymanie środków.

czytaj więcej »

Dotacje unijne to niejedyne źródło środków, które może zostać przeznaczone na szeroko rozumiane inwestycje. Znaczące wsparcie finansowe zapewniają też źródła pozaunijne, z naciskiem na Fundusze Norweskie. Obecnie mamy do czynienia z ich trzecią edycją. Jednym z elementów trzeciej edycji Funduszy Norweskich jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z sektora środowisko. Ma on na celu łagodzenie zmian klimatycznych oraz zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.

czytaj więcej »

PytanieJakie dokumenty będę musiał złożyć do wniosku o płatność w ramach POIR?OdpowiedźDo wniosku o płatność rozliczającego wydatki, jesteś zobowiązany załączyć kopie dokumentów, które zostały określone m.in. we wzorze umowy o dofinansowanie.WyjaśnienieW przypadku wniosku o płatność rozliczającego wydatki, jesteś zobowiązany załączyć kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy poniosę konsekwencje z powodu niewłaściwego wykonania obowiązków zawartych w umowie o dofinansowanie w ramach POIR, jeśli nie nastąpiło z mojej winy, jako beneficjenta? W jakim trybie może być rozwiązana umowa o dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam problem z agregacją zamówień i wyborem właściwej procedury dla zakupów współfinansowanych z WRPO. Wartość zamówień planowanych w ramach projektu wynosi: 8 mln netto roboty budowlane – tu nie ma wątpliwości ze względu na kwotę poniżej progu, 8 mln netto dostawy na potrzeby realizacji projektu (8 przetargów obejmujących różne grupy – roboty, pojazdy latające, urządzenia pomiarowe i przetwarzające, infrastrukturę lotniskową, systemy wizyjne do analizy trajektorii lotu, zestawy do akwizycji danych) – nie wiem, jakie przepisy powinienem zastosować. W odniesieniu do dostaw zachodzi ich tożsamość: czasowa (oszacowano je na cały okres realizacji projektu); przedmiotowa (można uznać, iż wszystkie dostawy służą realizacji celu projektu – wyposażenia lotniska i jego zabudowy w niezbędne wyposażenie i urządzenia). Obawiam się, że jeśli udzielę zamówienia w przetargach poniżej progów, powtórzą się oferty tych samych wykonawców w poszczególnych grupach. Czy można ogłosić zamówienie w Dz.Urz. UE, przyjmując wszystkie zapisy dotyczące procedury powyżej progów oraz jednocześnie w Biuletynie ZP (jako nieobowiązkowe), aby uniknąć ewentualnych zarzutów zaniżania wartości zamówienia? Czy naruszam tym samym art. 40 ust. 1 ustawy Pzp? Czy w przypadku zamieszczenia ogłoszenia wyłącznie w Dz.Urz. UE możliwe jest naliczenie korekty finansowej?

czytaj więcej »

Pytanie: PytaniePierwszy raz przygotowujemy rozliczenie projektu. Jesteśmy na etapie zamykania i rozliczania całej dotacji. Jak przygotować projekt do zamknięcia? Jakie są etapy podsumowania?

czytaj więcej »

wiper-pixel