WYDANIE ONLINE

Warto skorzystać z ostatnich naborów konkursowych dotyczących tematyki energii. Ale Komisja Europejska obiecuje jeszcze jeden, dodatkowy konkurs w 2020 roku, dedykowany zagadnieniom energii, ze szczególnym uwzględnieniem np. energetyki odnawialnej czy tzw. zielonego transportu.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy muszę osobiście uczestniczyć w spotkaniu członków panelu w ramach POIR? Jeśli nie jest to konieczne, czy może mnie reprezentować osoba przeze mnie wyznaczona?

czytaj więcej »

W dniu 11 lutego ruszył nabór na najbardziej popularny konkurs związany z dofinansowaniem na wejście oraz rozwój dotychczasowej działalności na rynkach zagranicznych. Niemal każdego roku przedsiębiorcy mają okazję pozyskać blisko pół miliona złotych na działania promocyjne, wyjazdy na targi oraz misję wraz z kosztami organizacyjnymi. Jest to wysoki zastrzyk środków, zwłaszcza dla firm, które nie mają możliwości zaprezentować swojego produktu na co dzień.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy jeśli zmieni się numer rachunku bankowego, będę musiał dokonać zmiany umowy? Jak powinienem postąpić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2020 roku nabory otwierają konkursy związane ze zmianami, jakie zachodzącą w gospodarce, które mają istotny wpływ w sektorze zatrudnienia. Jednym z nich jest Regionalny Program Operacyjny dla województwa Dolnośląskiego, a dokładnie przewidziane w nim działanie o numerze 8.5. Projekty, na które będzie można uzyskać wsparcie pozwolą na stworzenie programów adaptacyjnych i naprawczych w danym regionie objętym outplacementem.Żeby dokładnie zrozumieć cel powstania konkursu, warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, czym są działania outplacementowe. Termin ten pochodzący z języka angielskiego tłumaczy się najczęściej jako tzw. Zwolnienia monitorowane, choć jest on przeważnie używany w swym oryginalnym języku. Obejmuje powszechnie wszelkiego typu programy przyczyniające się do aktywizacji zawodowej osób zwolnionych z winy pracodawcy, będących na wypowiedzeniu lub zagrożonych zwolnieniem. Nie dotyczy to oczywiście zwykłej procedury zwolnienia pojedynczego pracownika, ale tej, w której pracodawca w okresie 3 miesięcy zamierza zwolnić 50 pracowników. W takiej sytuacji jest on zobowiązany do zorganizowania dla tych osób programu pomocowego wspierającego ich w utrzymaniu na rynku pracy. Takie programy są najczęściej realizowane we wsparciu urzędów pracy, agencji zatrudnienia czy firm o profilu HR-owym.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy jeśli projekt obejmuje prace przedwdrożeniowe, będę musiał złożyć, oprócz raportu okresowego, dodatkowy raport z realizacji projektu?

czytaj więcej »

wiper-pixel