WYDANIE ONLINE

Konkursy międzynarodowe w unijnym programie Horyzont 2020 wymagają od beneficjentów nie tylko wysokiej jakości aplikacji, ale także – doświadczonego i komplementarnego konsorcjum projektowego. W przypadku stawiania pierwszych kroków w tematyce międzynarodowej warto nawiązać dobry kontakt z potencjalnymi partnerami, którzy swoje oferty współpracy zamieszczają na portalu Funding and Tenders Portal w zakładkach dedykowanych poszczególnym konkursom.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy jest możliwe wprowadzenie do projektu nowego partnera w ramach POWER? Jeśli tak, to czy konieczne będzie zgłoszenie takiego faktu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wiele czytam o dotacjach UE na badania, inwestycje czy szkolenia i konferencje. Znam sporo konkursów i programów, jednak zastanawiam się, czy są inne możliwości pozyskania finansowania niż tylko programy unijne, jak regionalny program operacyjny, program Erasmus czy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Proszę o podpowiedź, gdzie mogę znaleźć dotacje, które nie są środkami unijnymi, ale jednocześnie – których zdobycie nie jest obwarowane wieloma procedurami biurokratycznymi.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieJestem mikroprzedsiębiorcą, czy mogę starać się o dofinansowanie Eurograntu? Jeśli tak, to jakie warunki będę musiał spełnić?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy jeśli wymienię przestarzały sprzęt, który zakupiłem, wykorzystując dofinansowanie w ramach POIR, zachowam trwałość projektu? Czy chcąc zachować trwałość projektu, muszę wymiany dokonać dopiero po okresie trwałości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Do projektu na przebudowę drogi współfinansowanego z funduszy unijnych RPO w ramach promocji projektu przed rozpoczęciem robót należy zakupić tablice informacyjne - kwota zaplanowana to 5.000 zł brutto. Czy musimy do tego zakupu, wydatku opracować osobny regulamin do 30.000 euro dotyczący wydatkowania środków unijnych zgodnie z wytycznymi (w naszej jednostce już funkcjonuje od 2014 roku regulamin wewnętrzny do 30.000 euro) procedura rozeznania rynku obowiązuje od wartości 20.000 zł netto.

czytaj więcej »

wiper-pixel