WYDANIE ONLINE

Wydawać by się mogło, że 2020 rok oferuje zdecydowanie mniej możliwości dofinansowań niż 2019. Pula środków przeznaczonych na perspektywę 2014-2020 została w większości wydana w poprzednich latach, zwłaszcza w ramach regionalnych programów operacyjnych. Jednak Program Operacyjny Inteligentny Rozwój pozostawia duże szanse na uzyskanie dofinansowania. W ramach jakich konkursów będzie możliwe składanie wniosków o dofinansowanie w 2020 roku? Zestawienie przedstawione zostało poniżej.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieW jakim terminie, od zakończenia realizacji projektu w ramach POIR, musi nastąpić wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych? Jakie są możliwe formy wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Realizujemy projekt w ramach POIR o charakterze badawczo-rozwojowym. Zatrudnialiśmy przez cały okres realizacji projektu dwóch pracowników na etat, którzy w całości oddelegowani byli do realizacji prac badawczo-rozwojowych. Ustaliliśmy we wniosku o dofinansowanie, że zwiększamy zatrudnienie (EPC) o dwa stanowiska – dwóch mężczyzn od 2019 roku. Kiedy mamy zakładać, że osiągnęliśmy wskaźnik? Chcemy przejść po zakończeniu realizacji projektu (wrzesień 2019 roku) na luźniejszą formę współpracy (B2B/ umowa cywilnoprawna) z powyższymi osobami. 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Realizujemy projekt z dofinansowaniem unijnym dotyczący m.in. transportu uczniów. Według wniosku unijnego transport będzie dotyczyć dowozu dzieci z zajęć dodatkowych, które odbywają się na miejscu w szkołach, tzw. zajęcia pozalekcyjne. W ramach projektu przewidziany jest też transport na zewnątrz, tj. na zajęcia, które odbędą się np. na uniwersytetach przyrodniczych. Jesteśmy gminą i mamy własną jednostkę organizacyjną w postaci gminnego zakładu gospodarki komunalnej, która świadczy m.in. usługi transportu. Czy możemy zlecić naszej jednostce organizacyjnej wykonywanie usługi dowozu dzieci na zajęcia pozalekcyjne na miejscu (dodam, iż dowozimy także dzieci do szkół)? Nasza jednostka dysponuje autobusami i mogłaby obciążać szkoły za transport uczestników projektu notą księgową zgodnie ze stawką do 1 km. Natomiast transport dzieci na zewnątrz realizowałby podmiot wybrany w postępowaniu. Czy wówczas do wartości zamówienia na transport wliczam też wartość dowozu dzieci realizowany przez naszą jednostkę?

czytaj więcej »

wiper-pixel