WYDANIE ONLINE

Zgodnie z wymogami RODO każdy z użytkowników powinien mieć własny identyfikator i możliwość przetwarzania danych dopiero po jego wprowadzeniu i dokonaniu uwierzytelnienia hasłem. Sam system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych powinien chronić przed: działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, a także utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jestem małym przedsiębiorcą z województwa wielkopolskiego. W wielu konkursach unijnych widziałem możliwość pozyskania środków na innowacyjny sprzęt oraz maszyny, jednak nie widziałem wśród kosztów kwalifikowanych możliwości dofinansowania udogodnień dla niepełnosprawnych. Temat jest dla mnie istotny, ponieważ potrzebuję w firmie takich udogodnień zarówno dla przyjeżdżających klientów, jak i dla pracowników. Czy są konkursy przewidujące dofinansowanie w tym zakresie?

czytaj więcej »

Partnerstwo jest dziś niemal standardowym warunkiem koniecznym, by ubiegać się o dotacje UE, czy to w konkursach krajowych, czy międzynarodowych. Oczywiście wciąż znaleźć można konkursy dedykowane np. osobom indywidualnym, zatrudnionym w jednostkach kultury, samorządach czy biznesie. Jednak gros propozycji dotacji, zwłaszcza edukacyjnych i badawczych, wymaga od wnioskodawcy dołączenia do aplikacji listów potwierdzających nawiązane partnerstwo.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szukam rozwiązań ekologicznych w związku z tym, że chcę pozyskać dotację na modernizację budynków publicznych. Jakie możliwości oferują dofinansowania unijne w tym zakresie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czyim obowiązkiem po stronie beneficjenta powinno być RODO?

czytaj więcej »

wiper-pixel