WYDANIE ONLINE

Ostatnio jednym z priorytetów w konkursach unijnych stały się wspólne przedsięwzięcia wspierające działania badawcze i rozwojowe w ramach projektów w obszarze gazownictwa i energetyki. Pomysłem na rozwój tej dziedziny było związanie działalności konkursowej z podmiotami publicznymi. Takie rozwiązanie przyjęto w Działaniu 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe i Poddziałaniu 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki. Konkurs ten zaplanowano do realizacji we współpracy z PGNiG i GAZ-SYSTEM.

czytaj więcej »

Nie wystarczy doskonała znajomość wytycznych konkursowych, by napisać dobry wniosek, który umożliwi pozyskanie dofinansowania na działania edukacyjne w ramach programu Erasmus Plus. Potrzebny jest ciekawy pomysł, którego realizacja pozwoli uczestnikom projektu z różnych krajów współpracować przy wypracowywaniu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych np. na podstawie  metod wykorzystujących e-learning czy design thinking.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę złożyć dwa wnioski o dofinansowanie, w którym zaplanowano takie samo działanie promocyjne w ramach konkursu w działaniu Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand w POIR? Proszę też o wskazówki związane z samym procesem składania wniosku.

czytaj więcej »

Nieprawidłowości związane z odbiorami kamieni milowych i potwierdzeniem ich osiągnięcia może być kosztowne dla beneficjentów projektu. Jak zatem uniknąć błędów i poprawnie zrealizować projekt? Sprawdź w artykule.

czytaj więcej »

W związku z kończącą się perspektywą 2014−2020 bieżący rok jest najlepszą okazją do podjęcia działań związanych z dofinansowaniem unijnym. Na szczęście okazji na pozyskanie dotacji nie brakuje. W tym roku dostępny jest szeroki wachlarz konkursów badawczych, inwestycyjnych czy środowiskowych przeznaczonych dla przedsiębiorców z zakresu MŚP oraz dużych.

czytaj więcej »

Pytanie: Chcemy, aby firma zewnętrzna, która będzie zajmowała się zarządzaniem projektem w imieniu jednostki, złożyła oferty na projekty społeczne typu: szkolne, przedszkolne, żłobkowe, dla osób starszych tj. na kilka projektów. Jak to się ma do liczby umów, które musimy zawrzeć oraz jaka będzie ich wartość? Czy musimy podpisać osobno np. 4 umowy na każdy projekt szacowany odrębnie? Czy powinniśmy może podpisać jedną umowę na wszystko razem?Firma pisze projekty bezpłatnie – licząc, że jeśli część z nich zostanie przyjęta, to zarobią na zarządzaniu nimi. Ich szacowana wartość wynosi zatem 0 zł, czy może będzie to cena za ich zarządzanie za 2−3 lata? Jak oszacować usługę zarządzania różnymi projektami? Jeśli teraz połączymy wartości wynagrodzenia za zarządzanie np. 4 projektami, to przekroczymy 30.000 euro. Wynagrodzenie jest niepewne i może być ustalone za pół roku lub rok, a cały projekt może trwać 2−3 lata.

czytaj więcej »

wiper-pixel