WYDANIE ONLINE

Aktualnie odbywa się już szósta edycja konkursu w ramach poddziałania 3.2.2, który jest związany z udzieleniem kredytu na innowacje POIR w ramach III osi priorytetowej dotyczącej wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach. Głównym celem jest wyłonienie i dofinansowanie projektów, które posiadają największy potencjał i aktywnie przyczynią się do osiągnięcia założeń programów POIR. Przede wszystkim chodzi o zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności, gdzie wdrażane zostaną wyniki badań innowacji technologicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam informację, że zmieniły się zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W jakim zakresie wprowadzono zmiany, czego one dotyczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Posiadam firmę jednoosobową w Warszawie zajmującą się montażem programów telewizyjnych i reklam, jednak chciałbym rozwinąć swoją działalność, wynająć lokal, kupić sprzęt, oprogramowanie zatrudnić ludzi. Czy mam możliwość zdobyć środki na te działania z UE? A jeśli nie ma takiej możliwości, to czy mam możliwość wzięcia pożyczki na korzystnych warunkach?

czytaj więcej »

Projekty w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej obejmują wiele różnych obszarów i inicjatyw, w tym społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych, a nawet integracyjnych. Kompleksowe działania są coraz bardziej nakierowane na ścisłą współpracę państw członkowskich między sobą. Sprzyja to bowiem wymianie doświadczeń na polu jednostek publicznych, a także organizacji lokalnych i przedsiębiorstw. Również obecnie trwa nabór konkursowy na działanie edukacyjne, z którego warto skorzystać.

czytaj więcej »

Konkursy w ramach funduszy unijnych dzielą się na konkursy tematyczne: inwestycyjne, eksportowe, badawcze i są ukierunkowane na wyznaczone branże czy też inteligentne specjalizacje. W związku z powyższym skupiają się na indywidualnych potrzebach wnioskodawców, wynikających z ich codziennych potrzeb, prostych inwestycji lub planowanego rozwoju, zamkniętych w ramach danej działalności. Oczywiście takie zabiegi mają dużo plusów – pomagają rozwinąć się branżom zmagającym się z problemami oraz zmniejszają konkurencję po dofinansowanie. Co jednak w sytuacji gdy przy okazji własnego przedsięwzięcia okaże się, że osoba z naszego działu badawczego bądź technicznego znalazła rozwiązanie przydatne w innej branży? Żaden przedsiębiorca nie udostępni takiego pomysłu ogólnie, pro publico bono, ze względu na brak korzyści finansowych z tym powiązanych. Znalezienie kupca na rozwiązanie również może okazać się trudne oraz uciążliwe dla danego przedsiębiorcy, a jeszcze bardziej dla pojedynczej osoby. Na szczęście, polskie instytucje zdecydowały się zaczerpnąć inspiracji od podmiotów zagranicznych i wprowadziły nową, dobrą praktykę wynagradzania ludzi za posiadane pomysły.

czytaj więcej »

wiper-pixel