WYDANIE ONLINE

Projekty w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej obejmują wiele różnych obszarów i inicjatyw, w tym społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych, a nawet integracyjnych. Kompleksowe działania coraz bardziej nakierowane są na ścisłą współpracę państw członkowskich między sobą. Sprzyja to bowiem wymianie doświadczeń na polu jednostek publicznych, a także organizacji lokalnych i przedsiębiorstw. Również obecnie trwa nabór konkursowy na działanie edukacyjne, z którego warto skorzystać.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Proszę o wskazanie programu dla jednostek samorządowych, który pozwoliłby na zakup pieca do wypalania ceramiki. Piec służyłby wyłącznie na potrzeby działalności naszego centrum kultury. Koszt pieca jest dość wysoki i wynosi ok. 18-19 tys. zł. Moje dotychczasowe poszukiwania środków na ten cel okazały się niewystarczające, dlatego  proszę o wsparcie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W projekcie unijnym mamy do zakupu sprzęt komputerowy i oprogramowania. W związku z powyższym proszę o opinię, czy szacowania wartości zamówienia należy dokonać łącznie, czy też można dokonać szacowania osobno na sprzęt komputerowy, osobno na oprogramowania i stosować procedury zgodne z wartością zamówienia (przetarg nieograniczony w procedurze unijnej – komputery - oraz krajowej – oprogramowania)? Są to m.in. oprogramowania antywirusowe Office, Corel, Adobe oraz inne specjalistyczne programy.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy za osobę uprawnioną do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu może wniosek podpisać inna osoba? Jak prawidłowo złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego?

czytaj więcej »

Pytanie: Województwo mazowieckie w ostatnich latach miało ograniczone możliwości pozyskiwania funduszy unijnych. Objawiało się to mniejszym poziomem dofinansowania w tym regionie oraz niewielką liczbą konkursów unijnych, a nawet wykluczeniem z możliwości realizacji niektórych projektów na terenie województwa mazowieckiego. Fakt ten spowodowany był tym, że mazowieckie jako jedyne polskie województwo zaliczane jest do regionów lepiej rozwiniętych w stosunku do pozostałych regionów kraju.

czytaj więcej »

To wyjątkowa inicjatywa w naszym kraju – w ramach funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) wkrótce zostanie ogłoszony konkurs IdeaLab na projekty, które opracują zespoły nieznanych sobie jeszcze dziś osób z Polski, Norwegii, Islandii i Państwa Liechtenstein. Chociaż zgłaszanie zainteresowania udziałem w warsztacie IdeaLab możliwe będzie dopiero pod koniec roku, warto już dziś zapoznaćsię z tematem i zasadami międzynarodowego wydarzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel