WYDANIE ONLINE

Polska nie jest pionierem w zakresie przeprowadzania przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej. Zagospodarowanie ciepła ziemi w Polsce odbywało się do tej pory w nieznacznym zakresie. W 2015 roku Polska zajęła dopiero dwunaste miejsce w Europie pod względem bezpośrednich zastosowań energii wód geotermalnych spośród trzydziestu krajów, które objęto statystykami przedstawionymi podczas Europejskiego Kongresu Geotermalnego w 2016 roku. Porównując liczbę geotermalnych systemów ciepłowniczych w Europie i w Polsce, warto zauważyć, że w 2017 roku w Europie działało ich około trzystu, a w Polsce jedynie sześć.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Chcielibyśmy w gminie zrewitalizować ogród botaniczny i stworzyć park z miejscami lęgowymi dla zamieszkujących ten teren parków wraz ze ścieżką edukacyjną o konieczności ochrony lokalnej przyrody. Czy są fundusze unijne przeznaczone na takie cele? Jakie są warunki wzięcia udziału w konkursie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest zawarcie umowy warunkowej w ramach POPW? Na czym polega umowa warunkowa w ramach projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieDopiero w trakcie opracowania końcowego wniosku o płatność wyszło nam, że całkowity koszt projektu jest wyższy od zakładanego we wniosku o dofinansowanie, ale łączna kwota kosztów niekwalifikowanych powoduje znaczące obniżenie kosztów kwalifikowanych. Jak to wyjaśnić? Jak to wpływa na możliwość nierozliczenia projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: PytaniePostępujące w szybkim tempie ocieplenie klimatu wymaga podejmowania działań adaptacyjnych do zmian środowiska, ale także realizacji przedsięwzięć, które pomogą spowolnić degradację przyrody. Jakie obecnie programy dają szanse samorządom na zdobycie środków na ochronę środowiska?

czytaj więcej »

Koordynator projektu to kluczowa osoba, która odpowiada za płynną realizację zadań, planowanie i nadzorowanie. Zmiana na takim stanowisku jest istotnym wydarzeniem w projekcie obarczonym pewnym ryzykiem. Zacznij od oddelegowania nowej osoby do zadań koordynatora, poznania kierunków strategicznych dla kontynuacji oraz zadbaj o dostępy do systemów.

czytaj więcej »

wiper-pixel