WYDANIE ONLINE

Przedstawiciele sektora biznesu powinni jeszcze bardziej, niż ma to miejsce obecnie, uczestniczyć w konsorcjach międzynarodowych oraz krajowych przedsięwzięciach badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Konkursów na dotacje jest wiele, ale dużo jest również szans oraz zagrożeń, które warto poznać przed decyzją o podjęciu współpracy mającej na celu złożenie wniosku i późniejszą możliwą realizację wspólnego projektu.

czytaj więcej »

PytanieW jaki sposób powinnam przechowywać dokumenty w ramach POWER? Ile czasu należy przechowywać dokumenty dotyczące pomocy publicznej? Czy wsparcie zawsze jest traktowane tak jak pomoc publiczna?

czytaj więcej »

PytanieCzy w spotkaniu członków panelu, w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będzie mógł wziąć udział reprezentant firmy doradczej? Kiedy zostanę poinformowany o spotkaniu i jak ono przebiega?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieW odniesieniu do projektów współfinansowanych z np. Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby rozliczenia osiągniętych efektów Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne) definiują regułę proporcjonalności. Prośba o informacje, co dokładnie oznacza reguła proporcjonalności.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieNa co powinienem, jako zamawiający, zwrócić uwagę przy zakupie telefonów komórkowych w ramach projektu, aby nie narazić się na ryzyko nałożenia korekty finansowej przez instytucję kontrolującą?

czytaj więcej »

Cecha umowy cywilnoprawnej podpisanej po zakończonym postępowaniu zgodnie z zasadą konkurencyjności lub Pzp nie pozwala na jej pełne swobodne kształtowanie. Zastanów się, jakie ograniczenia w zakresie zawierania i wprowadzania zmian do umów wynikają z zasad dla zapytań ofertowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel