WYDANIE ONLINE

Zarówno organy krajowe, jak i unijne przykładają dużą wagę do zapewniania środków na zachowanie i rozwój kultury. Obejmuje ona zarówno dziedzictwo materialne, jak i niematerialne. Wsparcie kierowane jest więc na ochronę zabytków, przeprowadzanie renowacji i potrzebnych dostosowań obiektów, nie zapominając jednocześnie także o innych aspektach kulturalnych, jak rozwój zasobów i ich cyfryzację czy transnarodową wymianę doświadczeń. Właśnie cyfryzacja dzieł stanowi jedno z wyzwań ostatnich lat i w obliczu globalizacji jest coraz szerzej wspieranym obszarem w działalności kulturalnej. Warto zatem przyjrzeć się oferowanym rozwiązaniom wspierającym kulturę. W szczególności tym działaniom, z których beneficjenci mogą skorzystać w najbliższym czasie.

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy ponowną usługę składu i druku publikacji w ramach kolejnego projektu realizowanego przez naszą spółkę. Wartość zamówienia oszacowaliśmy na 70.000 zł netto na podstawie poprzedniego zlecenia realizowanego w ramach innego projektu z wykonawcą, którego chcemy zaangażować do obecnego projektu. Do kalkulacji posłużyliśmy się poprzednią wyceną usługi od wykonawcy. Czy możemy od razu wybrać wykonawcę zamówienia na podstawie poprzedniego zapytania ofertowego? Poprzednio w ramach innego projektu wykonawca zrealizował zamówienie terminowo, a współpraca była bardzo dobra. Zależy nam na kontynuowaniu współpracy w ramach nowego projektu wydawniczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy są obecnie jakieś konkursy, dzięki którym można podnieść kompetencje kadr OWES? Szczególnie interesuje mnie kwestia wpierania przedsiębiorstw ekonomii społecznej w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne. Kto może się ubiegać o takie dofinansowanie? Jakie kryteria muszę spełnić jako wnioskodawca?

czytaj więcej »

Budżet projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej to plan wydatków operacyjnych w określonym czasie niezbędnych do osiągnięcia zamierzonego celu. Zawiera on informacje o kosztochłonności poszczególnych zadań oraz o kosztach pośrednich związanych z przedsięwzięciem. Jego sposób konstruowania jest kluczowy dla efektywności zarządzania kosztami i wykonalnością samego projektu. Źle zdefiniowane pozycje kosztowe utrudniają lub wręcz uniemożliwiają realizację projektu. Przygotowaliśmy dla was zestaw podpowiedzi, jak przygotować dobry budżet pod kątem jego racjonalności i efektywności – a zatem realizowalności.

czytaj więcej »

Instytucje otoczenia biznesu (dalej: IOB) są podmiotami, które odgrywają bardzo ważną rolę w polskiej sferze gospodarczej. Ich rola społeczna i biznesowa z roku na rok coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Wiele przedsięwzięć nie zostałoby uruchomionych, gdyby nie aktywna działalność IOB-ów. Wspierają one przedsiębiorców różnymi działaniami oraz możliwościami rozwoju nowych kierunków biznesowych. Dlatego warto, żebyś rozważył skorzystanie z oferty instytucji otoczenia biznesu i przyspieszył rozwój swojego biznesu. Jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego nie zapominaj, że dla ciebie również przewidziano działania, które pozwolą ci stworzyć ośrodki takie jak IOB, bezpośrednio w twojej okolicy.

czytaj więcej »

Pytanie: Planujemy ponowną usługę składu i druku publikacji w ramach kolejnego projektu realizowanego przez naszą spółkę. Wartość zamówienia oszacowaliśmy na 70.000 zł netto na podstawie poprzedniego zlecenia realizowanego w ramach innego projektu z wykonawcą, którego chcemy zaangażować do obecnego projektu. Do kalkulacji posłużyliśmy się poprzednią wyceną usługi od wykonawcy. Czy możemy od razu wybrać wykonawcę zamówienia na podstawie poprzedniego zapytania ofertowego? Poprzednio w ramach innego projektu wykonawca zrealizował zamówienie terminowo, a współpraca była bardzo dobra. Zależy nam na kontynuowaniu współpracy w ramach nowego projektu wydawniczego.

czytaj więcej »

Instytucje otoczenia biznesu (dalej: IOB) są podmiotami, które odgrywają bardzo ważną rolę w polskiej sferze gospodarczej. Ich rola społeczna i biznesowa z roku na rok coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Wiele przedsięwzięć nie zostałoby uruchomionych, gdyby nie aktywna działalność IOB-ów. Wspierają one przedsiębiorców różnymi działaniami oraz możliwościami rozwoju nowych kierunków biznesowych. Dlatego warto, żebyś rozważył skorzystanie z oferty instytucji otoczenia biznesu i przyspieszył rozwój swojego biznesu. Jako przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego nie zapominaj, że dla ciebie również przewidziano działania, które pozwolą ci stworzyć ośrodki takie jak IOB, bezpośrednio w twojej okolicy.

czytaj więcej »

wiper-pixel