WYDANIE ONLINE

Projekty partnerskie są korzystne dla samorządów terytorialnych. Partnerzy zapewniają odpowiedni wkład do projektu, dzielą się realizacją zadań oraz zakresem odpowiedzialności. Ich realizacja wymaga jednak sporego przygotowania i wiedzy merytorycznej.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieOtrzymaliśmy od instytucji finansującej informacje o nałożeniu korekty finansowej. Czy mamy możliwość odwołać się od tej decyzji? Jeśli tak, to w jaki sposób powinniśmy to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieJesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej na terenie wiejskim w województwie mazowieckim (Celestynów). Zamierzamy wykonać remont i adaptację pomieszczeń pracowni rehabilitacji. Koszt tego projektu to 600.000 zł. Czy możemy liczyć na dofinansowanie my lub nasz organ założycielski (gmina) w tym lub następnym roku?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy instytucja pośrednicząca może wycofać wniosek o płatność w SL2014, jeśli nie będzie on zawierać wszystkich niezbędnych informacji? Czy będę miał możliwość uzupełnienia lub poprawienia wniosku?

czytaj więcej »

Pytanie: PytaniePartner nie wywiązał się z powierzonych zadań w projekcie. Instytucja pośrednicząca zaliczyła jego koszty do wydatków niekwalifikowanych. Czy możemy je odzyskać od partnera?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzym jest certyfikat Seal of Excellence? Proszę o informację, jak przebiega monitorowanie realizacji projektu w POIR?

czytaj więcej »

Do 1 czerwca 2019 r. można składać wnioski o finansowanie projektów w konkursie Grantów Wyszehradzkich, w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund). To propozycja dla samorządów, instytucji publicznych, organizacji społecznych, ale także m.in. uczelni wyższych oraz szkół, zainteresowanych współpracą pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami.

czytaj więcej »

wiper-pixel