WYDANIE ONLINE

Rozliczanie wynagrodzeń współfinansowanych z funduszy europejskich to dość żmudny proces. Poza zgromadzeniem i opisaniem obszernej dokumentacji kadrowej niezbędne jest także uzupełnienie danych w systemie SL2014. W tym artykule przedstawiamy temat rozliczenia wynagrodzeń personelu krok po kroku.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy pokrycie zakupu analizy czystości patentowej związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem będę mógł zaliczyć do kosztów kwalifikowanych? Czy swój projekt mogę rozpocząć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie? Jak wygląda procedura składania wniosku?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieChcielibyśmy poprawić efektywność energetyczną w naszej jednostce. Czy są obecnie prowadzone , dzięki którym moglibyśmy uzyskać dofinansowanie? Jakie działania podlegają dofinansowaniu?

czytaj więcej »

W ciągu ostatnich dni ogłoszono działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs zapewnia możliwość opracowania i/lub wdrożenia programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to niemal trzy i pół miliona złotych.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieZamawiający realizuje projekt unijny – stworzenie ośrodka interwencji kryzysowej. W ramach projektu zachodzi konieczność zatrudnienia na okresy od stycznia do grudnia pracowników (okres projektu 3 lata) – interwentów nocnych – na umowy zlecenia. Wartość tych umów w skali całego projektu przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić postępowanie zgodnie z ustawą, czy stosuje się tu art. 4 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych?

czytaj więcej »

wiper-pixel