WYDANIE ONLINE

Jeśli jesteś przedstawicielem instytucji publicznej i chciałbyś pozyskać środki finansowe na innowacje, możesz starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych. Innowacyjne przedsięwzięcia uzyskują wsparcie z wielu źródeł.

czytaj więcej »

PytanieJestem zainteresowany, jako przedstawiciel lokalnego samorządu, udziałem w konkursie międzynarodowym na projekty unijne, w którym możliwe jest finansowanie dłuższych i krótszych wyjazdów. Chcę bowiem poszerzyć istniejące kontakty partnerskie lub nawiązać nowe. W jaki sposób rozpocząć starania o pozyskanie finansowania takich wyjazdów? Na jakie zagadnienia, przy wypełnianiu wniosku o finansowanie, należy zwrócić szczególną uwagę?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieJesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Chcielibyśmy w tym roku ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła. Mam dwa pytania: z jakich konkursów możemy skorzystać oraz na jakie działania możemy uzyskać dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zamierzamy złożyć wniosek w ramach projektu Edukacja przedszkolna dla RPO Mazowsza. Jak powinniśmy w takim projekcie pokazać koszty pośrednie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wśród wszystkich dostępnych konkursów rok 2019 nie przynosi wielu możliwości dla sfery inwestycji kulturalnych. Na jakie wsparcie w 2019 roku mogą liczyć instytucje działające w obszarze kultury? 

czytaj więcej »

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) ma zastosowanie w wielu dziedzinach, także związanych z szeroko pojętą tematyką funduszy unijnych. Nie ma jeszcze szczegółowych poradników dotyczących stosowania przepisów RODO w przypadku przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów UE. Jednak są ogólne zasady, konieczne do stosowania, by uniknąć problemów na etapie kontroli projektów, realizowanej nie tylko przez instytucje nadzorujące czy wdrażające, ale także specjalistów z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem zainteresowany, jako przedstawiciel lokalnego samorządu, udziałem w konkursie międzynarodowym na projekty unijne, w którym możliwe jest finansowanie dłuższych i krótszych wyjazdów. Chcę bowiem poszerzyć istniejące kontakty partnerskie lub nawiązać nowe. W jaki sposób rozpocząć starania o pozyskanie finansowania takich wyjazdów? Na jakie zagadnienia, przy wypełnianiu wniosku o finansowanie, należy zwrócić szczególną uwagę?

czytaj więcej »

wiper-pixel