WYDANIE ONLINE

W tym roku jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych gmin w województwie wielkopolskim mają możliwość przystąpienia do konkursu 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie już istniejących. Nabór rozpoczął się 17 września i potrwa do 14 grudnia 2018 r. Konkurs przewiduje dofinansowanie projektów w ramach alokacji o wartości 60 mln zł. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2019 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieW jakiej formie będę mógł przedstawić projekt na posiedzeniu Panelu Ekspertów? Czy mogę zaprezentować projekt w formie prezentacji multimedialnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Niedawno założyłem działalność gospodarczą, jednak potrzebuję wsparcia w zakresie bieżących informacji na temat rozliczeń, księgowości oraz praktycznych rad, jak poprowadzić swój biznes. Czy są w tym zakresie możliwe konsultacje?

czytaj więcej »

Pytanie: PytaniaCzy. jeśli zawarliśmy w dokumentacji projektowej wskaźnik zatrudnienia w firmie, możemy podczas realizacji przedsięwzięcia z niego zrezygnować? Pogorszyła się nasza sytuacja finansowa i nie wiemy, czy możemy takie działania podjąć.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Beneficjenci programów unijnych, aby otrzymać płatność są zobowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Jakie jeszcze dokumenty muszą złożyć?

czytaj więcej »

Do końca bieżącego roku pozostało już niewiele konkursów umożliwiających przedsiębiorcom inwestycje związane z innowacjami opartymi na pracach badawczych. Jednym z ważniejszych konkursów jest oferowane przez PARP poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – działanie pod nadanym przez PARP hasłem „od pomysłu do rynku”.

czytaj więcej »

Jesteś zobowiązany poinformować opinię publiczną (w tym również odbiorców rezultatów projektu) oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie, że korzystasz ze wsparcia unijnego. W celu dopełnienia obowiązku musisz pamiętać m.in. o zamieszczeniu tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej w miejscu realizacji Twojego projektu.

czytaj więcej »

wiper-pixel