WYDANIE ONLINE

Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkania, konferencje, wydawanie okolicznościowych publikacji, ale także – wymiana osobowa związana z dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem, to propozycje działań, które mogą pozyskać dofinansowanie w ramach unijnego programu transgranicznego, adresowanego do przygranicznych regionów i obwodów Polski, Ukrainy i Białorusi.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy jest możliwość wydłużenia terminu osiągnięcia wartości docelowej wskaźników rezultatu? Kiedy muszę wykazać osiągnięte wartości wskaźników produktu w ramach realizowanego projektu z POiŚ?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy jako osoba prywatna mogę skorzystać i na jakich warunkach  z funduszy w celu wymiany pieca węglowego na piec zasilany paliwem ekologicznym. Powyższe dotyczy inwestycji w domu jednorodzinnym. Jestem emerytem i nie stać mnie na sfinansowanie inwestycji z własnych środków finansowych.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy realizując projekt dofinansowany z funduszy unijnych mogę zakupić używane maszyny lub urządzenia? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Chcemy złożyć wniosek do PARP w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Jak bilansowo odróżnić prace badawcze od prac rozwojowych?

czytaj więcej »

Mówiąc, czy pisząc „dobry partner” – w domyśle, pamiętając o tworzeniu efektywnego konsorcjum projektowego – mamy na myśli instytucję lub firmę, która zapewni udział w tworzeniu wniosku i realizacji projektu, dzieląc się swoimi zasobami, czyli przede wszystkim tzw. kapitałem ludzkim. Bez zgranego zespołu projektowego, tworzonego przez specjalistów z różnych dziedzin, w różnym wieku instytucja, zainteresowana partnerstwem nie da rady wywiązać się z przyjętych na siebie zadań w projekcie.

czytaj więcej »

wiper-pixel