WYDANIE ONLINE

Celem organizacji jest świadczenie usług wspierających rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej, innowacyjności.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy jako jednostka samorządu terytorialnego możemy za pomocą dotacji odnowić budynki po PGR?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieCzy mogę się odwołać od negatywnej oceny mojego wniosku o dofinansowanie? Jeśli tak, to w jaki sposób mogę to zrobić?

czytaj więcej »

Zainteresowani złożeniem wniosku o dofinansowanie zazwyczaj starają się nie tylko dobrze poznać wytyczne konkursowe, ale także – wpisać swój pomysł w oczekiwania instytucji ogłaszającej konkurs i przyznającej, na podstawie oceny formalnej i merytorycznej, fundusze na realizację projektu. Jednak dobra znajomość dokumentów konkursowych jest ważna nie tylko na etapie przygotowania wniosku, ale także realizacji projektu i po jego zakończeniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Czy istnieje możliwość dofinansowania z funduszy unijnych firmy zajmującej się najmem nieruchomości? Od pięciu lat prowadzę firmę, dla której chciałbym pozyskać środki na zakup m.in. mieszkań. Czy jest to możliwe?

czytaj więcej »

Pytanie: Składając wniosek o płatność, beneficjent jest zobligowany nie tylko do złożenia samego wniosku i innych dokumentów. Musi też dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków. Wszystkie składane w formie skanów dokumenty muszą być odpowiednio przygotowane i opisane tak, aby osoba kontrolująca wniosek nie miała wątpliwości, jakiego wydatku one dotyczą.

czytaj więcej »

Duża konkurencja w konkursach o unijne dofinansowanie stawia przed potencjalnymi beneficjentami konieczność składania wniosków, które wyróżniają się nie tylko ciekawym, innowacyjnym pomysłem, ale także atrakcyjnym sposobem realizacji, w zespole złożonym z partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki czy teoretycznie niezwiązane dyscypliny naukowe.

czytaj więcej »

wiper-pixel