WYDANIE ONLINE

Dotację na modernizację taboru możesz uzyskać z programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) - GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny – będą przydzielane w formie preferencyjnych pożyczek (łącznie do rozdysponowania jest ok. 149 mln zł). Wnioski można składać do 17 grudnia 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieChciałabym się zapytać czy mogę  ubiegać się o dofinansowanie środków z funduszu europejskiego: moim celem jest otworzenie myjni bezdotykowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Koszty takiej myjni zostały mi wyliczone.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie Z jakich programów i w oparciu o jakie kryteria, mogę starać się o sfinansowanie strony internetowej lokalnego i niekomercyjnego serwisu prasowego dla mieszkańców miasta powyżej 100.000 mieszkańców. Serwis pracsowy miałby się zajmować monitoringiem/społeczną kontrolą wydatkowania publicznych środków w tym że mieście, opisem życia i wydarzeń w mieście? Jak duże może to być finansowanie oraz jak zamienić wkład własny finansowy, na wkład osobowy (społeczna praca dziennikarska). Jak poprawnie poszukiwać oferenta dla takiej pracy informatycznej? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Planujęwziąć udział w konkursie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. „Szybka ścieżka” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zauważyłem, że w dokumentacji widnieje zapis dotyczący wyboru podwykonawcy, który jest uzależniony od zgody Instytucji. Na czym polega udzielanie zgody? Czego dokładnie ona dotyczy? Czy w związku z tym zapisem powinienem zawierać dodatkowe informacje w zapytaniu ofertowym?

czytaj więcej »

Podstawowym źródłem finansowania zabytków w Polsce są środki publiczne pochodzące z budżetu państwa oraz budżetów poszczególnych samorządów. Warto również przeanalizować nabory w ramach Lokalnych Grup Działania w zależności od lokalizacji oraz zapoznać się z możliwością dofinansowania ze środków unijnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy w programach unijnych możliwe jest udzielenie zamówienia na podstawie szacowania, w którym określono, że dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w 3 partiach w ciągu roku? Łączna kwota zamówień nie przekracza 20.000 zł netto.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Realizujemy projekt unijny, w ramach którego były zaplanowane kursy dla uczniów, np. kurs menedżera gastronomii, florysty itp. Z szacowania dokonanego dla wszystkich zaplanowanych w projekcie kursów wynikało, że należy zastosować zasadę konkurencyjności. Po otwarciu ofert cena za kursy okazała się mniejsza. W wyniku powstałych oszczędności koordynator projektu wystąpił do urzędu marszałkowskiego z prośbą o możliwość zorganizowania 2 kursów o tematyce, której jeszcze nie było oraz dwóch w zakresie, który był już wcześniej przedmiotem zapytania w ramach zasady konkurencyjności. Czy wartość szacunkową nowych kursów muszę łączyć z kwotą tych zrealizowanych? Czy mogę potraktować kursy jako nowe niezaplanowane zadania, mimo, że będą finansowane ze środków, które powstały z oszczędności?

czytaj więcej »

Przygotowanie wniosku projektowego to zadanie czasochłonne, nie dające pewności, że wysiłek zespołu przyniesie efekt w postaci uzyskania dofinansowania propozycji projektu. Praktycznie spełnienie wymagań formalnych nie jest trudne, wymaga jednak znajomości wytycznych w zakresie wypełnienia wniosku aplikacyjnego. Trudne jest jednak wpisanie się propozycji w oczekiwania ekspertów oceniających aplikację pod względem merytorycznym. Tymczasem oprócz doskonałej wiedzy w zakresie tematyki konkursowej i atrakcyjnego opisania planowanego przedsięwzięcia liczą się także pewne schematy psychologiczne, których znajomość zwiększy szanse na pozyskanie dofinansowania UE.

czytaj więcej »

wiper-pixel