WYDANIE ONLINE

Pod koniec każdego roku, najczęściej w drugiej połowie listopada, pojawiają się harmonogramy naborów wniosków dla poszczególnych programów operacyjnych na kolejny rok. Jednym z najbardziej owocnie zapowiadających się programów jest Polska Wschodnia. W ramach wsparcia na przyszły rok zaplanowano ponad osiemset milionów dofinansowania dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców planujących działania właśnie na tym obszarze.

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieZałączniki do wniosków o dofinansowanie są stałym niezmiennym elementem każdego z konkursów dotacyjnych. Są one bardziej lub mniej obszerne i odmienne od siebie nawzajem. W jaki sposób je złożyć i wypełnić, aby nie musieć korygować dokumentów na etapie uzupełnień formalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieKogo zalicza się do personelu w POWER? Czy osoba zaangażowana do projektu na podstawie umowy o dzieło może być personelem projektu w ramach POWER? Jakie koszty ujmuje się w budżecie zadaniowym projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieUczestniczyłem w wielu szkoleniach, których tematyka była związana z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie pod kątem oczekiwań ekspertów. Przyznam, że najlepiej trafiają do mnie porównania i przykłady choćby już zrealizowanych projektów. Niestety, rzadko można posłuchać osób, które chcą podzielić się doświadczeniem z przygotowania własnych aplikacji – rozumiem, bo to przecież ich know-how. Czy jest szansa na znalezienie własnego pomysłu na sukces projektowy, poprzez inspirację, np. od tych, którzy oceniają wnioski?

czytaj więcej »

wiper-pixel